Ugrás a fő tartalomhoz
2023. március 28. | Gedeon
Hozta a kötelezőt Kecskeméten az Eszterházy
Ősszel kellemetlen meglepetést okozva csak...
8 Csillagot bíráltak az Egri Borbarát Hölgyek
Ismét Egri Csillagokat zsűriztek az Egri...
Három egri kispap is misézik Ferenc pápával
Ferenc pápa április 28. és 30. között...
Vetőmagot osztott a Karitász
Rászoruló családok kertészkedhetnek a...
Európai közgazdasági iskolák képviselői
Idén Egerben rendezték a közgazdasági...
Épületátadó és borbemutató az Egri várban
Új terekkel bővült a Dobó István...
Közös rózsafüzér imádságra várták a híveket
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának...
Gyakorlatot tartottak az egri tűzoltók
A paneltüzek megelőzése érdekében...
A Pragmatica Sanctio előtt tisztelegnek
A Pragmatica Sanctio Emlékév tiszteletére...
Kerékpár-regisztráció a bűnmegelőzésért
Idén is folytatódik a BikeSafe, a...
Festészeti emlékversenyt rendeztek
A Gárdonyi Géza Színház első emeletén...
HIRDETMÉNY
Eger 1. és 10. sz. gyermek háziorvosi...
A Sorsfordulók a legnépszerűbb előadássorozat
Az egri Bródy Sándor Könyvtár már...
Tájékoztató kampány a bűnmegelőzés érdekében
A rendőrség folytatja a „Házhoz...
Megnyerte a Vasas elleni rangadót
Az utóbbi hetekben hektikus eredményeket...
Döntetlen után hazai győzelem a QHB Eger célja
Hiába vezetett a találkozó legnagyobb...
Készülnek a szezonra az Eger Termálnál
Készülnek a szezonra az egri...
Ingyenes programok a Víz világnapja alkalmából
Ma van a víz világnapja. Ebből az...
Tíz emberrel szerzett pontot az Eger SE
Az első félidő közepén kialakult az...
Műsorkészítés mesterfokon
Együttműködési megállapodást írt alá...
16 prémium minőségű bort bíráltak a várban
Egri Bikavéreket, Csillagokat és Rosékat...
Idén is lakossági faültetési programot hirdetnek
Idén is „Fogadj örökbe egy fát!”...
Véget ért a téli üzem a közútnál
Március 16-án ért véget a Magyar...
Új stratégiát alkottak a vállalkozókért
35 éves a Vállalkozók és Munkáltatók...
Megújulókkal csökkentenék a gázfelhasználást
A magas energiaár, a változó világpiaci...
Egyre több szabadban keletkezett tűzhöz
Ezek oka általában kerti...
Lengyelekkel csapott össze a régiós válogatott
Nemzetközi meccseken készültek a...
Átadták az Idősek Berva-völgyi Otthonának
400 adag ételt tudnak majd megfőzni...
Inflációs környezetben is jó befektetés az ingatlan
A lakásbérleti díjak tekintetében...
A győztes ötvenöt perc alatt járta meg az Egedet
Három tucatnyian álltak rajthoz a...

Pályázati felhívás

Létrehozva: 2022. augusztus 01.  |  Utoljára frissítve: 2022. augusztus 01.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatásról szóló 12/2019. ( IV.26.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános versenyeztetési eljárás útján pályázatot hirdet Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén különleges személyszállítási szolgáltatás végzésére elektromos, vagy hibrid hajtású járművel


I. Kiíró:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10
Képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
Telefon: +36 36 523 700
Email: vagyongazdalkodas@ph.eger.hu

 

II. Kiírás tárgya

1. Tevékenység megnevezése:
Eger Város területén a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája által kiadott közútkezelői hozzájárulásban meghatározott útvonalon elektromos, vagy hibrid hajtású városnéző lassú jármű működtetése, a Zalár József utcában és a Szépasszony-völgyben kijelölt megállóhelyek igénybevételével a szerződéskötés évét követő 5. év december

21.-ig hatályos közterület-használati szerződés keretében.

 

2. A tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatok és előírások:
• A tevékenység során igénybe vehető jármű: a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti jármű;

 

3. Az igénybe veendő közterület legfontosabb adatai:

Cím Hrsz. Terület Induló havi nettó közterület-használati díj, Ft

Pályázati

biztosíték,

Ft

3300 Eger,
Zalár József u.
4897/1 2 m x 24 m

- legfeljebb 10 személyes jármű esetén:
15.000,-Ft+ÁFA/jármű/hó,
- több, mint 10 személyes jármű esetén:
20.000,-Ft+ÁFA/jármű/hó

57.150 Ft
3300 Eger,
Disznófősor
3770/5 2 m x 20 m

 

 

4. Fizetési feltételek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete szerint

 

5. A személyszállítási szolgáltatással ellátandó tervezett útvonal: lsd. 1. melléklet

 

6. Egyéb követelmények és előírások:

• Egységes megállóhelyi jelzőtáblák, tájékoztató és népszerűsítő táblák az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által előírt arculati irányelveknek megfelelő elkészítése és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája által meghatározott helyen és módon történő kihelyezése a szolgáltató feladata.
• A személyszállításban részt vevő járművek egységes arculatát, valamint a járművezetők egységes megjelenését a szolgáltató az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által előírt arculati irányelveknek megfelelően alakítja ki.
• Az útvonallal érintett nevezetességekről történő folyamatos utastájékoztatás biztosítása a szolgáltató feladata az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-vel egyeztetett tartalommal.
• A szolgáltató köteles biztosítani, hogy a személyszállításban részt vevő járművek külső megjelenése, belső tere esztétikus és tiszta legyen.
• A személyszállításban részt vevő járművek a megjelölt közterületi megállóhelyeket csak a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtartamban vehetik igénybe.
• A Zalár J. utca – Árva-köz – Széchenyi I. utca által érintett útszakaszon a jármű kizárólag elektromos hajtással működtethető!

 

III. Az ajánlatok benyújtása
• Helye:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága
3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

• Módja:
Át nem látszó zárt borítékban, papír alapon 1 eredeti és egy, az eredeti példánnyal mindenben megegyező másolati példányon, (cégszerű) aláírással ellátva, postán vagy személyesen a megjelölt határidőn belül.

 

A zárt borítékon fel kell tüntetni:

o a pályázó nevét, lakcímét/székhelyét,
o „Pályázat - Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén különleges személyszállítási szolgáltatás végzésére" jelzést,
o postai beküldés esetén „Iktatóban nem bontható fel" jelzést.

 

 

• Határideje: 2022. szeptember 1., 12:00 óra

 

Az ajánlathoz alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

o felolvasólap (lsd. 2. melléklet)
o a tervezett szolgáltatás részletes bemutatása
o nyilatkozat díjemelés elfogadására vonatkozó kötelezettségvállalásról (lsd. 3. melléklet)
o a személyszállítási szolgáltatás ellátáshoz szükséges humán erőforrás, C típusú vezetői engedélyek, jogosultságok és szakmai tapasztalat bemutatása,
o a személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű forgalmi rendszámát, rendszámait, gyártmányát, típusát, színét, műszaki adatait,
o alvállalkozók bemutatása,
o személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolata,
o egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
o az Nvt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat (lsd. 4. melléklet és 5. melléklet),
o nyilatkozat arról, hogy pályázónak Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása,
o egyéb vállalások, felajánlások (nyújtott kedvezmények)
o referenciák

 

IV. Az ajánlatok bontása
• Helye és ideje:
Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottsága soron következő ülése

 

• Jelenlétre jogosultak:
Jegyző, a Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottsága tagjai
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely postai úton megküldésre kerül a pályázóknak

 

V. Eredményhirdetés
• Helye és ideje:
Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottsága soron következő ülése, de legkésőbb a felbontástól számított 30 napon belül

 

• Módja:
a pályázati eljárás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyv készül, postai, vagy elektronikus úton megküldésre kerül a pályázóknak

 

VI. Szerződéskötés
az eredményhirdetéstől számított 15 munkanap.

 

VII. Egyéb rendelkezések:

1. Induló havi közterület-használati díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2023. októberben kerül sor.

 

2. A pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtási határidejének napján 12.00 óráig kell befizetni az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló bruttó közterület-használati díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi közterület-használati díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A szerződés lejárata esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben a szolgáltatónak nincs hátraléka.

 

4. A szolgáltatás teljesítése során igénybe vett alvállalkozóra is érvényesek a pályázati felhívásban szereplő feltételek, amelyek betartásáért a nyertes ajánlattevő vállal garanciát és felelősséget.

 

5. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni.

 

6. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

• A legmagasabb összegű ajánlat az induló éves nettó közterület-használati díjra
Súlyszám: 80

• A pályázó szakmai programjának minősítése a pályázati minimum feltételek függvényében
Súlyszám: 10

• Egyéb vállalások, felajánlások (nyújtott kedvezmények)
Súlyszám: 10

 

Értékelési módszer:
Értékelés során adható pontszám alsó, felső határa: 0 – 10
A legmagasabb szintet elérő ajánlat az értékelés során az adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve az alábbi képlet szerint:

P= (A vizsgált / A legelőnyösebb) x 10
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legelőnyösebb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A Kiíró a pályázatot az Nvt. 11. § (16) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

8. Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra, úgy a pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg.

 

9. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
• a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül
• az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
• az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
• a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!
Fejlesztési projektek