Ugrás a fő tartalomhoz
2023. március 28. | Gedeon
Hozta a kötelezőt Kecskeméten az Eszterházy
Ősszel kellemetlen meglepetést okozva csak...
8 Csillagot bíráltak az Egri Borbarát Hölgyek
Ismét Egri Csillagokat zsűriztek az Egri...
Három egri kispap is misézik Ferenc pápával
Ferenc pápa április 28. és 30. között...
Vetőmagot osztott a Karitász
Rászoruló családok kertészkedhetnek a...
Európai közgazdasági iskolák képviselői
Idén Egerben rendezték a közgazdasági...
Épületátadó és borbemutató az Egri várban
Új terekkel bővült a Dobó István...
Közös rózsafüzér imádságra várták a híveket
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának...
Gyakorlatot tartottak az egri tűzoltók
A paneltüzek megelőzése érdekében...
A Pragmatica Sanctio előtt tisztelegnek
A Pragmatica Sanctio Emlékév tiszteletére...
Kerékpár-regisztráció a bűnmegelőzésért
Idén is folytatódik a BikeSafe, a...
Festészeti emlékversenyt rendeztek
A Gárdonyi Géza Színház első emeletén...
HIRDETMÉNY
Eger 1. és 10. sz. gyermek háziorvosi...
A Sorsfordulók a legnépszerűbb előadássorozat
Az egri Bródy Sándor Könyvtár már...
Tájékoztató kampány a bűnmegelőzés érdekében
A rendőrség folytatja a „Házhoz...
Megnyerte a Vasas elleni rangadót
Az utóbbi hetekben hektikus eredményeket...
Döntetlen után hazai győzelem a QHB Eger célja
Hiába vezetett a találkozó legnagyobb...
Készülnek a szezonra az Eger Termálnál
Készülnek a szezonra az egri...
Ingyenes programok a Víz világnapja alkalmából
Ma van a víz világnapja. Ebből az...
Tíz emberrel szerzett pontot az Eger SE
Az első félidő közepén kialakult az...
Műsorkészítés mesterfokon
Együttműködési megállapodást írt alá...
16 prémium minőségű bort bíráltak a várban
Egri Bikavéreket, Csillagokat és Rosékat...
Idén is lakossági faültetési programot hirdetnek
Idén is „Fogadj örökbe egy fát!”...
Véget ért a téli üzem a közútnál
Március 16-án ért véget a Magyar...
Új stratégiát alkottak a vállalkozókért
35 éves a Vállalkozók és Munkáltatók...
Megújulókkal csökkentenék a gázfelhasználást
A magas energiaár, a változó világpiaci...
Egyre több szabadban keletkezett tűzhöz
Ezek oka általában kerti...
Lengyelekkel csapott össze a régiós válogatott
Nemzetközi meccseken készültek a...
Átadták az Idősek Berva-völgyi Otthonának
400 adag ételt tudnak majd megfőzni...
Inflációs környezetben is jó befektetés az ingatlan
A lakásbérleti díjak tekintetében...
A győztes ötvenöt perc alatt járta meg az Egedet
Három tucatnyian álltak rajthoz a...

Ajánlati felhívás

Létrehozva: 2022. augusztus 29.  |  Utoljára frissítve: 2022. augusztus 29.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) rendelet alapján nyilvános versenyeztetési eljárás útján meghirdeti bérbeadásra az Önkormányzat tulajdonában lévő 3300 Eger, Dobó István tér 2. szám (Hrsz. 4971) alatt található 44 m2 területű üzlethelyiséget az alábbi pályázati kiírás alapján


1. melléklet - műszaki jellemzők

2. melléklet - felolvasólap

átláthatósági nyilatkozat civil szervezeteknek

átláthatósági nyilatkozat gazdasági társaság részére

 

I. Kiíró

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Adószám: 15729325-2-10
Képviseli: Mirkóczki Ádám polgármester
Telefon: +36 36 523 700
Email: vagyongazdalkodas@ph.eger.hu

 

II. Kiírás tárgya

Cím: 3300 Eger, Dobó I. tér 2.
Hrsz.: 4971
Funkció: üzlet
Alapterület: 44 m2
Induló éves nettó bérleti díj, Ft: 2.367.000,-
Pályázati biztosíték, Ft: 591.750,-
Bérleti jogviszony időtartama: 5 év

 

A helyiségben nem végezhető tevékenység: I. és II. körzetben a használtruha-kereskedés önkormányzati tulajdonú üzlethelységben nem folytatható.

 

Az üzlethelyiség műszaki jellemzői: lsd. 1. melléklet.

 

Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, Városi Televízió Képújsága, Szuperinfo

 

III. Az ajánlatok benyújtása

Helye:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága
3300 Eger, Dobó István tér 2.

Módja:
Át nem látszó zárt borítékban, papír alapon 1 eredeti és egy, az eredeti példánnyal mindenben megegyező másolati példányon, cégszerű aláírással ellátva, postán vagy személyesen a megjelölt határidőn belül.
A zárt borítékon fel kell tüntetni:

o a pályázó nevét, lakcímét/székhelyét,
o „Ajánlat - Eger, Dobó István tér 2.sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása" jelzést,
o postai beküldés esetén „Iktatóban nem bontható fel" jelzést.

 

Az ajánlathoz alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

1. felolvasólap (lsd. 2. melléklet)
2. hasznosítási terv, a tervezett funkció részletes bemutatása
3. személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolata,
4. egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
5. az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
6. nyilatkozat arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása
7. egyéb vállalások
8. a tervezett funkció ellátáshoz szükséges végzettség, szakmai tapasztalat bemutatása
9. referenciák

 

Határideje:
2022. szeptember 20., 16:00

 

IV. Az ajánlatok bontása

Helye:
Eger MJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága

 

Időpontja:
megegyezik az ajánlatok benyújtásának határidejével, azaz 2022. szeptember 20., 16:00


Jelenlétre jogosultak:
bontási bizottság tagjai.
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

 

V. Eredményhirdetés

Helye:
Eger MJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda titkársága

 

Módja:
az eredményről a pályázók levélben kapnak értesítést

 

Időpontja:
a pályázat beérkezési határidejétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül

 

VI. Szerződéskötés
a szerződéskötési határidő a bérleti ajánlatnak az előbérletre jogosulttal történő joghatályos közlésétől számított 30 nap elteltével legfeljebb 10 munkanapon belül

 

VII. Egyéb rendelkezések:

1. Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2023. májusban kerül sor.

 

2. A pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtási határidejének napján 16.00 óráig kell befizetni az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.

 

3. Az üzlet a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthető: 2022. szeptember 6-án, 10:00 és 11:00 óra közötti időpontban.

 

4. Az üzlethelyiség albérletbe nem adható.

 

5. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.

 

6. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

o A legmagasabb összegű ajánlat az induló éves nettó bérleti díjra
Súlyszám: 80

o Az üzlethelyiségben tervezett tevékenység, amelynek minősége elvárható az üzlethelyiség turisztikailag frekventált elhelyezkedésével, műemléki környezetével összefüggésében
Súlyszám: 20

Értékelési módszer:
Értékelés során adható pontszám alsó, felső határa: 0 – 10
A legmagasabb szintet elérő ajánlat az értékelés során az adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve az alábbi képlet szerint:

P= (A vizsgált / A legelőnyösebb) x 10
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legelőnyösebb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A Kiíró a pályázatot az Nvt. 11. § (16) bekezdésének megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

8. Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra, úgy a pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg.

 

9. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

o Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
o Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
o A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

A nyílt versenyeztetés eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az Eger MJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján a +36 36 523-730 telefonszámon.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!
Fejlesztési projektek