Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 10. | Judit
Mikulás estet tartottak a várban
Gyermekszínház, interaktív előadás,...
Pingpongoztak a gyerekek Miklós napján
Rendhagyó jótékonysági...
Karácsonyi kiállítás nyílt a várban
A karácsonyi ünnepre készülődésnek, a...
Eger lett 2023 legjobb turisztikai városa
Idén első alkalommal hirdették meg a Nők...
Az ablakon mászott be a Mikulás
A kórház Gyermekosztályán fekvő...
Mikulás a Felsővárosban
A Felsővárosban is járt a Mikulás...
Újabb elismerést zsebelt be Eger
A City Hungary Program keretében a...
Karácsonyi kiállítás nyílt a várban
A karácsonyi ünnepre készülődésnek, a...
Kiélezett meccsen győzték le a Komlót
A tizenegyedik QHB Eger a tizenkettedik...
Eger Advent 2023
Közeledik az év legszebb ünnepe,...
Közgyűlés
Csütörtök délután folytatódott a...
Ki lesz Eger Csillaga 2023-ban?
Az Egri Lokálpatrióta Egylet idén is...
Egri Közgyűlés
Összeült az egri közgyűlés...
Fehérbe borult Eger
Megérkezett a hó Egerbe is. Több helyen...
Kiütötte a Cigándot az Eger SE
Az idei év végére belendült az Eger SE....
Borászati nyíltnap  az Eszterházyn
A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat...
Elindult az Eger Advent
November 25-én, szombaton elkezdődött az...
50 éves fennállását ünnepelte a Tinódi Tagiskola
Zenés, táncos gálaesttel ünnepelte 50...
Véradókat díjazott a Vöröskereszt
Adj vért és ments meg három életet!...
Egyre többen vásárolnak tisztán elektromos autót
A Zöld Mobilitás Konferencián a...
Helyreállították a leomlott támfalat
Az év elején leomlott támfalat...
 Helyreállították a leomlott támfalat
Elkészült a Szépasszonyvölgyben év...
Új burkolatot kapott három utca
Mintegy 18 millió forintból három utcát...
XXI. Dr. Renn Oszkár emlékülés
Huszonegyedik alkalommal tartott...
Osztják a LED-izzókat
Az önkormányzati kezdeményezés célja,...
Kotorják a patakmedret
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata...
50 éves a Wigner Kollégium
50 éves a Wigner Kollégium. A kerek...
Színes programokkal érkezik az Advent
Sajtótájékoztatón mutatták be az Eger...
Szociális Munka Napja
Szociális Munka Napja: A segítőket...
Felállították a város karácsonyfáját
Felállították Eger karácsonyfáját a...

Pályázat Szivárvány Óvoda - intézményvezető

Létrehozva: 2022. július 06.  |  Utoljára frissítve: 2022. július 06.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szivárvány Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.09.01.-2027.07.31.-ig szól.


A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Kertész utca 100.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését az alapító okiratban meghatározottak szerint.

Felelős a szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.

Feladata az intézmény irányítása, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, együttműködés más szervezetekkel, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- cselekvőképesség, a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Vezetői szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- pályázó részletes szakmai önéletrajza,

• az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás során be kell mutatni),

• legalább 4 év szakmai gyakorlat igazolását,

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám, kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni)
- tekintettel arra, hogy a Kjt. 20. § (4) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
- arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a. a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik, továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, b. a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását, c. a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalja,
- d. vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn, e. cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Judit nyújt, a 36/521-992 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13425-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: Dr. Bánhidy Péter, Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 2. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az intézményvezetői megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.eger.hu - 2022. július 8.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett borítékban személyesen, vagy postán (Eger Dobó István tér 2.) nyújtandó be, papíralapon 1 példányban a pályázó által aláírtan, és 1 példányban elektronikus adathordozón. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Szivárvány Óvoda intézményvezetői állására!"


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eger.hu honlapon szerezhet.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!