Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 28. | Vencel
Energetikai fejlesztések az egyetem épületein
Energetikai fejlesztések valósultak meg az...
Október 6.- Emlékezzünk közösen az aradi vértanúkra
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a...
Újabb bábszínházi siker a Szabadkai Fesztiválon
A Moll tündér álma tavalyi sikere után a...
XXVIII. Dr. Frank Mária Emlékülés
Dr. Papp Tímea csecsemő- és...
Európai Autómentes Nap
Fegyencedzéssel, extrém sportbemutatóval,...
650 egri diák bizonyította
Idén is megrendezte a Dobó István...
Kutatók éjszakája 2023
Tudományos előadások, látványos...
26. Barokk Futóparádé
26. alkalommal rendezte meg a Barokk...
Együtt tekertek a szívekért
A mozgás fontosságának a hirdetése volt...
Családbarát szolgáltatóhely a strand
Családbarát szolgáltatóhely...
„Tiszta Élvezet” Drogprevenciós Nap
Tiszta élvezet címmel tartott...
Jubileumi kiállítással ünnepel az Egri Szimfonikus
Kiállítás nyílt az Egri Szimfonikus...
Kettétört kenyér kötetbemutató a könyvtárban
Egerben is bemutatták Sziki Károly Dólya...
A rút kiskacsa a Harlekinben
A rút kiskacsa című előadással kezdik...
Európai Mobilitási Hét
Balesetmegelőzési és fenntarthatósági...
Őszi üzemre váltott az egri strand
200 ezernél is többen strandoltak idén...
Megérkeztek az új ügyeleti autók
Október elsejétől az új orvosi ügyeleti...
A mese mindenkié
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a...
Jövő héten indul a XII. Egri Stúdiószínházi
Hagyományosan a GG Tánc Eger Egri...
Az áram- és földgázdíjakról döntöttek
Rendkívüli ülésen vita nélkül...
Bringás reggeli a városban
Ismét reggelivel várták a...
Élménykönyvtár a Bródyban
Élménykönyvtár: Áramlatok címmel...
XXVIII. Eger Civil Ünnepe
Huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg...
Aszfalt rajzverseny a fenntarthatóságért
Rajzversenyt tartottak az Európai...
Íme a legszebb kertek és konyhakertek
A Virágos Egerért verseny keretében a...
Ciróka-maróka a Harlekinben
A Ciróka-maróka című...
Szak(ma)kör 2.0
Szakmabemutatókkal, pályaválasztási...
Egri Várostörténeti Konferencia
Hosszú kihagyás után ismét tudományos...
Eventusos diákok kiállítása a Bartakovicsban
Az eventusos diákok 31. Országos...
Sokszínű programokkal várják az érdeklődőket
Változatos helyszíneken, sokszínű...

Pályázat intézményvezetői munkakör betöltésére

Létrehozva: 2022. március 07.  |  Utoljára frissítve: 2022. március 07.

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Eger Város Óvodái intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.01.-2027.07.31.-ig szól.


A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Ifjúság u. 4.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését az alapító okiratban meghatározottak szerint. Felelős a szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Feladata az intézmény irányítása, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, együttműködés más szervezetekkel, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, ,
  • Óvodapedagógusi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Vezetői szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • pályázó részletes szakmai önéletrajza, • az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás során be kell mutatni),


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Judit nyújt, a 36/521-992 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Postai úton, a pályázatnak a Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5700-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
  • Személyesen: Dr. Bánhidy Péter, Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 2. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett borítékban személyesen, vagy postán (Eger Dobó István tér 2.) nyújtandó be, papíralapon 1 példányban a pályázó által aláírtan, és 1 példányban elektronikus adathordozón. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Eger Város Óvodái intézményvezetői állására A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az óvodavezetői megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.eger.hu - 2022. március 7.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  • legalább 4 év szakmai gyakorlat igazolását,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám, kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni) tekintettel arra, hogy a Kjt. 20. § (4) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
  • arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a. a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik, továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, b. a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását c. a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalja, d. vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn, e. cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eger.hu honlapon szerezhet.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!