Ugrás a fő tartalomhoz
2023. február 06. | Dorottya
Babgulyást osztott a Vöröskereszt
Egyre többen jönnek el a Vöröskereszt...
Erősen viharos szél lesz szombaton
A hétvégén óránként 90 kilométernél...
Figyeljünk a hidegben az állatokra!
Bár a január szokatlanul enyhe volt, a...
A Szolnok ellen játszhatnak a Komjádi Kupában
Megkezdődött az idei Komjádi Kupa. Az...
A védekezést tökéletesítik Tatabányán is
A csapat védekezését igyekeznek még...
Keresztféléves oklevélátadó az egyetemen
Háromszáznegyvenhat hallgató tett sikeres...
Nem maradhat a strand előtt a pizzázó
Az önkormányzat településképi indokra...
A területi agrártámogatásról tanácskoztak
A kölcsönös információátadás volt a...
A kapus is betalált a Pécs elleni bajnokin
Húsz perc alatt mindössze egy gólt kapott...
Átadták a Pro Agria gazdasági díjakat
Elismerték Eger legjobban teljesítő...
Új előadás-sorozat a Bródy Sándor Könyvtárban
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a...
Karrierépítésről tartottak módszertani konferenciát
"Karrierépítésről Karriertérkép –...
Ledolgozhatónak tartják a háromgólos hátrányt
15-12-es vereséget szenvedett a görög...
Helyi cégeket és egyetemeket ismerhettek meg
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara...
Fontos az egészségügyi szakdolgozók elköteleződése
Három napon keresztül tart a Kossuth...
Vonzó lehet a fiatalok számára a honvédség
Toborzási kampányt indított a Magyar...
Rövid felkészülés után a Békést fogadják
Négyhetes felkészülési periódust...
Érettségi felkészítő kurzusokat indít az egyetem
Mind reál, mind humán területen több...
Technológiafejlesztés pályázati segítséggel
A gazdasági nehézségek ellenére, egy...
Az Újpest otthonában is győzött a Tigra-ZF Eger
December eleje óta nem talált legyőzőre...
Bárdos András volt a VOSZ Páholy első vendége
A Heves megyei vállalkozókat szeretné...
Sok fiatal borász mutatta meg nedűit
Az Egri Borbarát Hölgyek szervezésében...
Éves közgyűlést tartottak a fertálymesterek Egerben
Hétvégén tartotta éves közgyűlését...
Maratoni közgyűlés a vármegyeszékhelyen
Maratoni közgyűlésen 32 napirendi pontot...
Ismét ételosztást tartott a Vöröskereszt
Az önkormányzat támogatásával száz...
Magas infláció, emelkedő élelmiszerárak
A Központi Statisztikai Hivatal pénteki...
Mozgalmas évet, volumennövekedést várnak
Az elmúlt év eseményei feladták a...
Öt góllal győzte le a Pénzügyőrt az Eszterházy SC
A Komárom elleni hazai vereséget...
A parkolóházról, sürgősségi indítványokról...
A csütörtöki egri közgyűlés rendes...
Megtartotta gazdasági évnyitóját a megyei iparkamara
Nehézségekkel tarkított év volt a...

Pályázat Harlekin Bábszínház igazgatói munkakör

Létrehozva: 2022. július 19.  |  Utoljára frissítve: 2022. július 19.

Pályázati felhívás a Harlekin Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére


Pályázati felhívás
a Harlekin Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

 

Eger Megyei Város Önkormányzata Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017 (VI.15.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a Harlekin Bábszínház (3300 Eger, Bartók Béla tér 6.) igazgatói munkakörének betöltésére.
A bábszínház az önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 • az Emtv-ben és a Rendeletben meghatározottak szerinti szakirányú felsőfokú végzettség. /Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség. Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül az a személy, aki Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, vagy a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett./
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat. /Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő./
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    • előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:

   • az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő, a bábszínház szervezeti, vezetési, fejlesztési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket;
   • a pályázó művészeti terveit, a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, legalább a következő 2 évadra vonatkozó produkciós tervek bemutatását;
   • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, partnerek bemutatását;
   • a szakmai koncepció megvalósítását, a források növelését szolgáló gazdasági stratégiát;

A pályázathoz csatolni kell:

   • a pályázó szakmai életrajzát,
   • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám, kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni)
   • az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás során be kell mutatni),
   • szakmai vagy vezetői gyakorlat igazolását,
   • a pályázó nyilatkozatát az Emtv. 16. §-a szerinti fenntartói megállapodásban foglaltak betartásáról,
   • nyilatkozatot, hogy az Mt. 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
   • nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
   • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik,
   • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
   • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A Harlekin Bábszínház éves gazdálkodásának (2022. évi) tervezett fő adatai:

 

Bevételek:

    • Működési bevételek 14 115 340 Ft
    • Maradvány igénybevétel 28 022 142 Ft
    • Fenntartói támogatás 140.000.000 Ft

Kiadások:

    • Személyi juttatások 117 708 115 Ft
    • Munkaadókat terhelő járulékok 22 278 171 Ft
    • Dologi kiadások 41 301 518 Ft
    • Beruházások 849 678 Ft

Létszámkeret:

    • Szakmai dolgozó: 17 fő
    • Egyéb dolgozó: 11 fő

Vezető (igazgató) Mt. hatálya alá tartozó 1 fő

 

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

   • az Emtv. alapján a kiemelet minősítésű előadó-művészeti szervezetbe történő besorolás feltételeinek folyamatos teljesítése,
   • az alapító okiratban és fenntartói megállapodásban rögzített feladatok teljesítése,
   • a bábművészet értékeinek gyarapítása, a gyermek és ifjúsági korosztály igényes, a kultúra, az előadó-művészetek iránt befogadóvá válásának elősegítése,
   • a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében, kiemelten a klasszikus és kortárs művek, zenés produkciók bemutatása, különösen a magyar kulturális értékek bemutatása,
   • szakmailag felkészült, a tervezett produkciók kiemelkedő színvonalú bemutatására, előadására képes társulat folyamatos fenntartása,
   • együttműködés más kulturális szervezetekkel.

Javadalmazás:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítása a felek megállapodása alapján, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, betartva az Emtv. 39/A. §-ában előírtakat. A pályázó bérigényét megjelölheti.

 

A pályázat benyújtásának határideje:
A kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján való közzétételtől számított 30 munkanap.

 

Az elbírálás rendje:
A pályázatok véleményezésére az Emtv. 39. § (3) bekezdése alapján felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30. napon belül értékeli. Az ülésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra meghívást kapnak. A pályázatokról, az igazgató kinevezéséről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt a szakmai bizottság ajánlása és a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság állásfoglalásának ismeretében.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 2023. február 1-től 2028. január 31-ig szól.
A munkába lépés napja 2023. február 1-e.

 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjéhez (3300 Eger, Dobó István tér 2.) kell papíralapon 1 példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Harlekin Bábszínház igazgatói munkakörére" megjelöléssel benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást, Eger MJV Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodája nyújt a tozser.nora@ph.eger.hu email címen és a +36 36 521 906-os telefonszámon vagy a Hivatal 58-as irodájában.

 

Az elbírálás módja:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az Emtv. szabályainak alkalmazásával a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!
Fejlesztési projektek