Ugrás a fő tartalomhoz
2024. február 29. | Elemér
A kápolnai csata 175. évfordulója
A kápolnai csata 175. évfordulójára...
I. Kossuth Zsuzsanna Emlékverseny
Először rendeztek emlékversenyt Kossuth...
A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Megemlékezést tartott a Kommunizmus...
Kemény Dénes a vezetésről és a vízilabdáról beszélt
A sikeres csapatépítésről tartott...
Könyvtárhasználati versenyt rendeztek
Tehetséggondozó versenyt szerveztek...
Lezárják a Gólya utcai gyalogos hidat
Újabb híd felújítási munkája veszi...
MEGHÍVÓ
A szkander sport Kasztrióta Györgytől –...
Felnőtt válogatottak is érkeznek
A tavaszi országos bajnokságokra...
Európa-napot szerveznek
Egerben április 30-án lesz az Európa-nap,...
Fókuszban a gyermekvédelem
Magatartásbeli zavarok, családon belüli...
Fókuszban a költségvetés
Folytatódott csütörtök délután az egri...
Idegenvezetők világnapja
Február 21-én tartják az Idegenvezetők...
Elfogadta a város 2024-es költségvetését
Több mint 30 napirendi pontot tárgyal...
Vetőmagok cseréltek gazdát
Saját termesztésű vetőmagok...
X. Civil Véradó Hét
Országosan tizedszer szerveznek civil...
15. Egri Városi Síbajokság
Mintegy kétszáz egri látogatott...
Névadójára emlékezett a Kossuth Zsuzsanna technikum
Az ápolók napján híres névadóját is...
Felújítások nehezítik a közlekedést a városban
Eger több helyszínén is felújítások...
Eger Wine Meetup
A magyar borászat jövőjéről tartottak...
Pénzügyi tudatosság a házasságban
A pénzügyi tudatosság volt a témája a...
Balassi Bálintra emlékeztek a Dobó téren
Hagyománytermő céllal, immáron második...
KRESZ-kerékkel tesztel a rendőrség
Új játékkal teszteli a lakosok KRESZ...
Ismét összeült az Egri Civil Kerekasztal
Áprilisban tartják a XXV. Egri Civil...
Otthonos körülmények között lakhatnak
Új házba költözhettek az értelmi...
30 éves a Pódium
Jubileumi gálaműsorral ünnepelte...
Fánki Parti a Forrásban
Jelmezversennyel űzték el a telet péntek...
A városházán tett esküt
Szentmisén köszöntötték a Bazilikában...
A művészi graffitiknek adna teret a képviselő
Frissen felújított hidat graffitiztek...
35 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
35 éves fennállását ünnepli a Magyar...
Programajánló - Családi mozi és farsang
Mozi hétvégére és farsangi partira is...

Főépítészi Csoport ügyintézői, ügyrendje

Létrehozva: 2013. március 13.  |  Utoljára frissítve: 2023. december 12.

Ügyintézők, Ügyrend


 

Lovász Imre irodavezető

3300 Eger, Dobó István tér 2.

Lovasz.imre [kukac]ph.eger.hu

 

Kacsó János főépítész

3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: kacso.janos [kukac]ph.eger.hu

Telefonszám: +36 36/523-733

 

Orosz Emese ügykezelő
Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levél cím:orosz.emese@ph.eger.hu ; foepitesz[kukac]ph.eger.hu

Telefonszám: +36 36/523-747

 

Janikné Szabó Annamária építész, városrendezési ügyintéző 

3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: janikne.annamaria[kukac]ph.eger.hu
Telefonszám: +36 36/523-700/830 mellék

Nagy Tamás építész, városrendezési ügyintéző
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: nagy.tamas[kukac]ph.eger.hu
Telefonszám: +36 36/523-714

Gyetvai Csaba településfejlesztési ügyintéző
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: gyetvai.csaba(kukac) ph.eger.hu ; foepitesz[kukac]ph.eger.hu
Telefonszám: +36 36/523-733

 

Szajlai Olimpia építész, településfejlesztési ügyint.
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: szajlai.olimpia[kukac]ph.eger.hu
Telefonszám: +36 36/523-700/835 mellék

Tóth Ferenc területfejlesztési ügyintéző
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: toth.ferenc[kukac]ph.eger.hu
Telefonszám: +36 36/521-905

Lóránt Katalin városrendezési ügyintéző
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Elektronikus levélcím: lorant.katalin[kukac]ph.eger.hu

Telefonszám: +36 36/521-939

 

Ügyrend: hatályos 2021. április 1-től

 

A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, a településkép-védelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos egyes feladatait Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Főépítészi Csoport közreműködésével látja el. A Főépítészi Csoport a feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást és szakmai véleményt ad a Közgyűlés illetékes bizottságainak, választott tisztségviselőinek és a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményükhöz. A Főépítészi Csoport a feladatait a feladat-és hatáskör vonatkozásában közvetlenül az Irodavezető alá rendelt Főépítész közreműködésével, vele egyeztetve látja el.

 

A Főépítészi Csoport feladatai:

 

1. településrendezés, és helyi építési szabályzat;
2. településkép védelem, településképi eljárások;
3. településfejlesztés.
4. az Integrált Településfejlesztési Stratégiával és a térinformatikával kapcsolatos feladatok

 

1./ A településrendezés, és helyi építési szabályzat témakörében:

 

 • a) Az állami főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatokkal együttműködve elősegíti az Önkormányzat illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását;
 • b) Folyamatosan figyelemmel kíséri a településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településfejlesztési terv, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) érvényesülését, a tapasztalatokról tájékoztatja a szakbizottságot, a Közgyűlést és a választott tisztségviselőket;
 • c) Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában. A kulturális örökség védelme érdekében a közcélú fejlesztések során - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezése során - feladatait a védelemmel összhangban végzi.
 • d) A településrendezési terveket nyilvántartja, közreműködik a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásban.
 • e) Döntésre előkészíti a szabályozással érintett területre vonatkozó javaslatot, az adott terület sajátosságainak megfelelően a szükséges alátámasztó munkarészeket, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit. Ennek keretében – a tervkészítés vagy harmadik fél bevonásával történő finanszírozása esetén – véglegesíti a finanszírozás tárgyában kötendő megállapodás feltételeit.
 • f) Tájékoztatást ad az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzatai részére a tervek készítéséről.
 • g) A terv készítése során együttműködik a tervezővel, szükség esetén a terv készítésének finanszírozásában közreműködő harmadik személyekkel, melynek során képviseli az önkormányzat érdekeit.
 • h) Szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a tervek készítésének nyilvánosságát, amely során igénybe veszi a rendelkezésre álló írott és elektronikus kommunikációs lehetőségeket is. Szükség esetén ennek keretében lakossági meghallgatást szervez és kiemelten biztosítja a tervezési folyamat részleteinek a lakosság és az érintett egyéb személyek, szervezetek részéről történő megismerhetőségét.
 • i) A véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével a településrendezési terveket döntésre előkészíti.
 • j) Gondoskodik a jóváhagyás során hozott változások átvezetéséről.
 • k) A jóváhagyást követően tájékoztatást ad a településrendezési terv tartalmáról.
 • l) Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a vélemény-nyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.
 • m) A terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési feladatok ellátása során részt vesz az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében.
 • n) Végzi a települési belterületbe vonások és ingatlanfejlesztések (a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kedvezőbb feltételekkel beépíthetővé váló ingatlanok) kapcsán fizetendő egyszeri összegről szóló megállapodások előkészítésével kapcsolatos teendőket és koordinálja az előkészítésben résztvevő szakirodák és bizottságok közötti munkát, közgyűlési előterjesztést készít.
 • o) Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
 • p) Részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával – az önkormányzat illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

 

2./ Településkép védelem, településképi eljárások

 

 • a) Előkészíti a településfejlesztési koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének és módosításának tekintetében a partnerségi egyeztetés szabályait, gondoskodik azok érvényesüléséről.
 • b) Előkészíti az önkormányzat településkép védelmével összefüggő helyi szabályozását, figyelemmel kíséri a Települési Arculati Kézikönyvben és a településképi rendeletben foglalt településkép védelmi szempontok érvényesülését. Ennek keretében:
 • ba) Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a város egységes táji és építészeti arculatának alakítását.
  • bb) Településképi véleményezési, és településképi bejelentési eljárások építészeti dokumentációinak szakmai véleményezésével megalapozza és döntésre előkészíti a településkép védelme érdekében kiadott polgármesteri állásfoglalásokat, és nyilvántartást vezet az állásfoglalásokról.
  • bc) A településkép védelme érdekében tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.
  • bd) Helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet.
  • be) Településképi kötelezéseket folytat a városképet hátrányosan érintő ingatlantulajdonosokkal szemben.
 • c) Közreműködik a települési önkormányzat Építési törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
 • d) Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről; Előkészíti a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és a védelem megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.
 • e) Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő – a hatósági döntést megelőző – egyeztetési eljárásban.
 • f) A Városüzemeltetési Iroda által megrendelt tervek, és egyéb közterület alakítási tervek elkészítését követően részt vesz azok véleményezésében és ellenőrzi e tervek településképi rendelettel való összhangját, szükség esetén gondoskodik jóváhagyásra történő előkészítésükről.
 • g) szakhatósági hozzájárulások a telekalakítások esetében
 • h) szakhatósági hozzájárulások az út és közműberuházások esetében,
 • i) önkormányzati tulajdont érintő kérelmek estében kizárási ok bejelentése,
 • j) Heves megye más településeit érintő, a kormányhivatal által kijelölt hatóságként szakhatósági hozzájárulások kiadása,
 • k) azon hatósági bizonyítványok kiadása, amikor a funkcióváltás nem jár építési munkával
 • l) annak igazolása, hogy az adott ingatlan alkalmas a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolására
 • m) kútengedélyezések
 • n) az irattározott építéshatósági ügyiratok átadása az ÁKR szerinti megkeresés alapján

 

3./ Településfejlesztés témakörében:

 

 • a) Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntései előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
 • b) Közreműködik a városfejlesztési programok, projektek, pályázati anyagok előkészítésében, valamint tervpályázatokat bonyolít le. Figyelemmel kíséri a magasépítési tervezés folyamatát, és szakmai szempontból –ellenőrzi az önkormányzat (és intézményei) részére leszállított terveknek az önkormányzat beruházási céljaihoz, városfejlesztési elképzeléseihez való igazodását.
 • c) Az önkormányzat testületei városfejlesztési tárgyú döntéseinek előkészítő szakaszában részt vesz a tervezési program meghatározásában, tanulmánytervek, beruházási programtervek és megvalósíthatósági tanulmányok építészeti-, műszaki megalapozó munkarészeinek elkészíttetésében, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli.
 • d) Az önkormányzat és a hivatal, valamint intézményei működése során felmerült fejlesztési, felújítási igények, magasépítési feladatok szakmai értékelését végzi. A csoport ennek keretében közreműködik az építési beruházási tárgyú (köz)beszerzési eljárások műszaki leírásainak elkészítésében, esetenként a beérkezett ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának értékelésében.

 

4. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiával és a térinformatikával kapcsolatos feladatok

 

Stratégiai tervezési feladatok

 

 • a) A beruházási programjavaslat kialakításával meghatározza a projektek szakmai és műszaki tartalmát, a lehetséges alternatívákat, szükség szerint tanulmánytervet készíttet a döntési változatok kialakítása érdekében.
 • b) A településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggésben rövid, közép és hosszú távú operatív, stratégiai és koncepcionális programokat, terveket, és dokumentumokat készít, készíttet az érintett szakirodák bevonásával.
 • c) Nyomon követi a jövőképben, az átfogó és specifikus célokban illetve a külső és belső feltételekben bekövetkező változásokat és annak megfelelően aktualizálja a megfelelő dokumentumokat.
 • d) Javaslatot illetve cselekvési tervet készít a dokumentumok által meghatározott fejlesztési irányok megvalósításának módjára, szereplőire, feltételeire, ütemezésére, valamint a felhasználható lehetséges forrásokra.
 • e) Az önkormányzat városfejlesztési tárgyú döntéseinek előkészítő szakaszában szakmailag megalapozó tervezési programok, tanulmánytervek, beruházási programtervek, beépítési javaslatok és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével vagy megrendelésével összefüggő feladatokat ellátja, az elkészült tanulmányokat értékelésre átadja/bemutatja a Gazdasági Irodának.
 • f) Közreműködik a Gazdasági Iroda által szervezett ingatlanfejlesztési projektekben a stratégiai városfejlesztési célok érvényesülése érdekében. Jelzi, ha ellentmondást észlel az egyes projektek között, vagy ha a fejlesztések várható eredményei egymást kioltják.
 • g) Részt vesz a megye és az Egri Kistérség Többcélú Társulása gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, (koncepciók, stratégiák, programok) véleményezésében, kidolgozásában.
 • h) Szükség esetén részt vesz az Egri Kistérség Többcélú Társulása települései településrendezési terveinek város és területfejlesztési irányú véleményezésében.
 • i) Véleményezi, mely külterületi és belterületi ingatlanok eladása és vétele szolgálja az önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveit.
 • j) Közreműködik a Gazdasági Iroda koordinálásában létrejövő önkormányzati befektetési füzet elkészítésében.

 

ITP Koordinációs feladatok

 

 • a) Saját projekt esetében a benyújtásra kerülő projektjavaslat vonatkozásában ellenőrzi, hogy az általa az ITP-ben rögzített területi szempontokat a projektjavaslat teljesíti-e. Az ellenőrzést a Városüzemeltetési Iroda kijelölt munkatársa nyilatkozat formájában erősíti meg, amely a benyújtandó projektdokumentáció része.
 • b) A beruházási programjavaslatokat mérlegelve véleményt formál azok megnevezéséről, műszaki tartalmáról, pénzügyi kereteiről és megvalósításra átadja a projektet az Egri Városfejlesztési Kft részére a projekt menedzselésére.
 • c) A beruházási programjavaslatokat mérlegelve véleményt formál azok megnevezéséről, műszaki tartalmáról, pénzügyi kereteiről.

 

Monitoring feladatok

A stratégiai dokumentumokra épülő fejlesztési programok megvalósulásának nyomon követése, a szükséges korrekciók elvégzése, különös tekintettel:

 

 • a) követi az ITP dokumentumban és a Támogatási Szerződésekben vállalt indikátor-mutatók határidőre történő teljesülését mind projektszinten, mind pedig programszinten, információt szolgáltat az Irányító Hatóság részére, valamint gondoskodik a szükséges programmódosításról saját szervezeténél és az Irányító Hatóságnál,
 • b) követi az ITP dokumentumban és a Támogatási Szerződésekben vállalt feladatok időbeli, pénzügyi, műszaki korlátainak ellenőrzését,
 • c) Részt vesz a programmenedzsment tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal és belső eljárásrend kialakításában.
 • d) kialakítja a programmenedzsment tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat és belső eljárási rendet. Meghatározza a monitoring tevékenység teljes körű ellátásához szükséges adatok, információk körét, formáját, az adatáramlás módját, gyakoriságát. Térképi alapú digitális információs rendszert dolgoz ki a programmenedzsment tevékenység nyomon követésére valamint a naprakész monitoring jelentések előállítására.
 • e) Az Irányító Hatóság részére beszámolót készít a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról.
 • f) A Városüzemeltetési Iroda szakembereivel közösen részt vesz a programmenedzsment tevékenység előkészítő szakaszában létrejött engedélyezési / kiviteli tervdokumentációk tervismertetésein.

 

Térinformatikai feladatok

 

 • a) Alkalmazza a térinformatika nyújtotta lehetőségeket a stratégiai tervezés, a városfejlesztés és a monitoring tevékenység ellátása során. Feladatorientált elemzéseket, döntéstámogató munkaanyagokat, tematikus térképeket készít.
 • b) Gondoskodik a városi térinformatikai rendszer üzemben tartásáról, rendszeres aktualizálásáról.
 • c) Kidolgozza a szakirodák igényeihez igazodó térinformatikai fejlesztéseket mind az intranet mind az internet felületein.
 • d) Rövid és hosszú távú programokat dolgoz ki és valósít meg a hivatal térinformatikai rendszerének fejlesztése érdekében.
 • e) Informatikai támogatást nyújt, a térinformatikai rendszert használó hivatali dolgozók számára, igényeiket felméri és gondoskodik folyamatos képzésükről.
 • f) Gyűjti az önkormányzatnál felhalmozódó adatokat, információkat és megszervezi azok ütemezett integrálását a térinformatikai rendszerbe.
 • g) Térinformatikai partnerségi kapcsolatokat épít, közreműködik az Okos Város koncepció megalkotásában és megvalósításában.

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!