2021. október 17. | Hedvig
Eger.hu

Tizeshonvéd u. 12.sz. társasház támogatása

Létrehozva: 2016. december 05.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger, Tizeshonvéd u. 12.sz. alatti társasház támogatása, homlokzat hőszigetelési munkálatainak elvégzése céljából.


H I R D E T M É N Y

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásról

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 1. melléklete III.Gazdálkodási adatok 3. pontja, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy.rendelet 7.§-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben – az alábbiakat teszi közzé:

 

1. Támogatás típusa: Támogatási megállapodás

2. Szerződő felek:
Támogató: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

Támogatott: Tizeshonvéd u. 12.sz. társasház

Támogatás célja: Eger, Tizeshonvéd u. 12.sz. alatti társasház homlokzat hőszigetelési munkálatainak elvégzése céljából.

3. Támogatás értéke: 4.859.823.-Ft, azaz négymillió-nyolcszázötvenkilencezer-
nyolcszázhuszonhárom forint

4. A támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2016. november 10.

                                                                                                                                      Tuza Róbert
                                                                                                                                       irodavezető< Vissza
ESBA