2020. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Intermodális közösségi közl. közp. (2.szerz.mód.)

Létrehozva: 2013. június 15.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

[2012. 10. 04.]


Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodája az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. rendelet 5. §-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben – az alábbiakat teszi közzé:

 

1.) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggő szerződés megnevezése (típusa):

támogatási szerződés 2.sz. módosítás

 

2.) A szerződés tárgya:

Eger inetrmodális közösségi közlekedési központ létesítése, 2.sz. szerződés módosítás, a projekt befejezési határidejének módosítása miatt

 

3.)  A szerződést kötő felek neve:

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (H-3300 Eger, Dobó tér 2.) - Támogatott

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) - Támogató

- KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (H-1012 Budapest, Vérmező u. 4.) - Közreműködő szerv

 

4.) A támogatás bruttó összege:

80.250.000,- forint, azaz nyolcvanmillió-kettőszázötvenezer forint  (változatlan)

 

5.)  A szerződés kelte:

2012. szeptember 28 nap.

 

6.) Projekt befejezése:

2012. november 30. (módosult)


Dér Ferenc

irodavezető< Vissza