2021. október 17. | Hedvig
Eger.hu

Hadisírok felújítása

Létrehozva: 2017. június 02.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger Hősi temetőben 762 db hadisír felújítása


H I R D E T M É N Y

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásról

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 1. melléklete III.Gazdálkodási adatok 3. pontja, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy.rendelet 7.§-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben – az alábbiakat teszi közzé:

 

1. Támogatás típusa: Támogatási szerződés

2. Szerződő felek:
Támogató: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

Kedvezményezett: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

3. Támogatás célja: Eger Hősi temetőben 762 db hadisír felújítása

4. Támogatás értéke: 16.493.645,- , azaz tizenhatmillió-négyszázkilencvenháromezer-
hatszáznegyvenöt forint

5. A támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2017. május 30.

                                                                                                                        Tuza Róbert
                                                                                                                         irodavezető< Vissza
ESBA