Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 17. | Endre

III. Gazdálkodási adatok

Létrehozva: 2014. december 16.  |  Utoljára frissítve: 2024. június 05.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szabályaira figyelemmel a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények az alábbiak szerint kerülnek közzétételre:


 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

III. Gazdálkodási adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Frissítés: A változásokat követõen azonnal
Megõrzés: A közzétételt követő 10 évig

 

költségvetés évenkénti bontásban

beszámolók évenkénti bontásban


2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával


3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond,

 

Működési támogatások

Felhalmozási támogatások


Frissítés: A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A közzétételt követő öt évig


4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő , ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve hovédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött-általános forgalmi adó nélkül számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő-egy évnél hosszabb időtartamra kötött- szerződéseknél azérték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Frissítés: A döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig
Megõrzés: A közzétételt követő öt évig

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Nincs ilyen


6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Frissítés: Negyedévente
Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

7./ Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Frissítés:Negyedévente

Megőrzés Legalább 1 évig archívumban tartásával

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!