Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

A 2021. október 4-i ülés anyaga

Létrehozva: 2021. szeptember 30.  |  Utoljára frissítve: 2022. február 28.

Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság, Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2021. október 4. 11:00 óra, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) rendelet módosítására (VSZUKB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező Szabályozási Terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a város több részterületére vonatkozóan önkormányzati igények és egyes általános előírások kapcsán ( VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Zita elnök

Meghívott:
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Külső meghívott

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés a kulturális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (VSZUKB)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Kiss Renáta EKMK intézményvezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

4./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal és a Harlekin Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

5./Előterjesztés stúdiószínpad elnevezéséről (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

6./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2021. évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról (VSZUKB, VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

7./Előterjesztés háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel történő ellátásáról (VSZUKB)
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia irodavezető

 

8./Előterjesztés a „Csapda a neten” című film oktatási célú változatának eljuttatása a megye oktatási intézményeibe- Keresztes Zoltán (VSZUKB,KGY)
Keresztes Zoltán

 

9./Előterjesztés az Egri Polgári Lövészegylet Egri Értéktárba történő felvételéhez
Keresztes Zoltán

Meghívott:
Takács Tibor Tamás
Dr. Kelemen Éva javaslattevő

 

10./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról és meghosszabbításáról (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Ipari park létrehozására irányuló ingatlanfejlesztés előkészítéséről
Mirkóczki Zita

 

13./Előterjesztés a közterületi kitelepülések ötletpályázatának előkészítésére szóló felkérésről
Kacsó jános főépítész

 

14./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének előkészítéséhez szükséges elvi fenntartói döntés meghozatalára (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Földvári Győző tanácsnok

 

Tájékoztató
15./Tájékoztató az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/2021. nevelési évben végzett feladatairól (VSZUKB)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Külső meghívott óvodavezető
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda-óvodavezető
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető

 

16./Tájékoztató a Főépítészi Csoport projektjeiről
Kacsó jános főépítész

 

17./Tájékoztató az Eger város területén gépjárművek parkolásával kapcsolatos egyes kérdésekről (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
19./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról (VGB, VPÜB, VSZUKB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

20./Előterjesztés önkormányzati bérlakásban élők bérleti, használati jogviszonyának hosszabbításáról (VSZUKB)
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia irodavezető

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

21./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés az Eger, Tévesztő köz 6. szám alatti, 6826 helyrajzi számú ingatlanon létesített kerítés szabályossá tételére felszólító, 7686-19/2021. számú településképi kötelezés ellen érkezett fellebbezés kapcsán egy fordulóban tárgyalt (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!