Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

A 2021. augusztus 30-i ülés anyaga

Létrehozva: 2021. augusztus 26.  |  Utoljára frissítve: 2022. február 28.

Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság, Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2021. augusztus 30. 11:00 óra, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZUKB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Dr. Juhász Györgyi gyermekorvos
Szabó László mb. igazgató mb. igazgató EKVI
Dr. Vajon Ildikó gyermekorvos
Dr. Nagy Ilona gyermekorvos
Dr. Drelyó Katalin iskolaorvos
Dr. Szerdahelyi Tünde gyermekorvos
Dr. Kusper Zsuzsanna iskolaorvos
Dr. Vadász Jolán gyermekorvos
Dr. Török Judit gyermekorvos
Dr. Mezei Éva iskolaorvos

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Földvári Győző tanácsnok

 

Személyi ügy

3./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi intézménye magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Szabó László mb. igazgató mb. igazgató EKVI
Király Károly Külső meghívott

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosításáról (VSZUKB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

5./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (VSZUKB)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető

Meghívott:
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

6./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról (VSZUKB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója

 

7./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (VSZUKB)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója

 

8./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház 2021. évi költségvetéséből történő elvonásra (VSZUKB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

9./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum Középtávú stratégiai tervének és Régészeti szabályzatának elfogadásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

10./Előterjesztés elvi állásfoglalás kéréséről a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Maklári hóstya városrész Szabályozási tervének módosításáról a Tímár utca 6156/7 helyrajzi számú ingatlanon álló garázssor telekhatár-rendezése és közterületi kiszolgálása kapcsán (VSZUKB)
Kacsó jános főépítész

Meghívott:
dr. Tresó András kérelmező képviseletében
Wolf Beáta tervező településtervező

 

11./Elvi állásfoglalás kérése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Déli Iparterület városrész Szabályozási tervének módosításához a Gyetvai József utca 5. szám alatti 10503/22 helyrajzi számú telephely bővítése kapcsán (VSZUKB)
Kacsó jános főépítész

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató Külső meghívott

 

12./Elvi állásfoglalás kérése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Déli Iparterület városrész Szabályozási tervének módosításához a Kőlyuk út 4. szám alatti 9494/24 helyrajzi számú telephely bővítése kapcsán (VSZUKB)
Kacsó jános főépítész

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. Külső meghívott

 

13./Előterjesztés a Pinceszínház Eger Közhasznú Egyesület támogatásának visszavonásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés az Egri Úszó Klub Sportegyesület elszámolásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés az Egri Kertvárosi Óvoda magasabb vezetői megbízásnak minősülő intézményvezetői munkaköre betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület és a Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés emléktábla elhelyezésére (VSZUKB)
Dr. Pócs Alfréd képviselő

 

19./Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor közterületről nyíló pince- partfalomlás vis maior pályázat
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi inditvány
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról

 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról

 

Zárt ülés
20./Előterjesztés önkormányzati bérlakásban élők bérleti, használati jogviszonyának hosszabbításáról (VSZUKB)
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia irodavezető

Meghívottak:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

21./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés sportkitüntetések adományozására(VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés Eger Város Ösztöndíjasa pályázat elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!