Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Városimázs Bizottság

Létrehozva: 2021. március 08.  |  Utoljára frissítve: 2024. május 02.

Feladata és hatásköre


Városimázs Bizottság


Elnök: Keresztes Zoltán

 

Képviselő tagok:

Komlósi Csaba
Juhász Ádám

 

Szakértők (külső tagok):

Csillag Tamás
Kele Péter

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSIMÁZS BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATÁRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. a város kulturális koncepciója,

2. az idegenforgalmi és marketing koncepció,

3. nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia.,

4. az ifjúságpolitikai koncepció,

5. a testnevelési- és sportkoncepció.

II. A Bizottság saját hatáskörben hozott döntései

1. Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.

2. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

3. Jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.

III. A Bizottság további feladatai:

Együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

A. Kulturális területen:

1. véleményezi:
1.1. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról készített beszámolót, közhasznú jelentését és üzleti tervét, javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére,
1.2. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények alapító okiratát,
1.3. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények költségvetését,
1.4. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok ügyvezetői bérfejlesztésének, prémium feladatainak megállapítását, a prémiumfeladatok kiértékelését és annak kifizetését,
1.5. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokra tett javaslatot,
1.6. az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények éves munkatervét,
1.7. a város arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését.
1.8. a művészeti intézményekkel kötendő fenntartói megállapodásokat.

2. Javaslatot tesz:
2.1. kulturális, közművelődési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, valamint profiljuk meghatározására,
2.2. a kulturális, művészeti, közművelődési intézmények igazgatóinak, vezetőinek megbízására, kinevezésére,
2.3. művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére.
2.3. kulturális, művészeti és közművelődési díjak, irodalmi pályázatok díjának odaítélésére.

3. Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében.

B. Idegenforgalmi területen:

1. Véleményezi
a. a településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott célokat, különös tekintettel azok város- és idegenforgalmi marketingre gyakorolt hatásukat illetően,
b. a turisztikai nagyrendezvények szervezőinek éves terveit, javaslatot tesz a kiemelkedő turisztikai események és attrakciók támogatására,
c. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenésére, üzemeltetési feltételeire vonatkozó előterjesztéseket,
d. a piacokról szóló előterjesztéseket

2. Javaslatot tesz
2.1. az idegenforgalmi adó mértékére,
2.2. az idegenforgalom területén adható kitüntetések odaítélésére.

3. Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, különösen a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel, az önkormányzati intézményekkel és más szervezetekkel a feladatkörét érintő ügyekben.

4. Kapcsolatot tart fenn a Térségi és Regionális TDM szervezettel, a kistérségi önkormányzatokkal.

5. Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén tevékenykedő civil szervezetekkel, különösen a vendéglátás, a szállásadás, a szőlőművelés, a borgasztronómia, valamint az idegenvezetők szervezeteivel.

C. Nemzetközi kapcsolatok területén:

1. Véleményezi:
1.1. a külügyi szabályzatot
1.2. a nemzetközi kapcsolatok éves feladattervét
1.3. a nemzetközi kapcsolatok éves beszámolóját.

2- Javaslatot tesz
2.1. testvérvárosi programokra, új testvérvárosi kapcsolatok létesítésére
2.2 a határon túli magyarságot érintő kapcsolatokra és
2.3. egyéb nemzetközi ügyekre.

3. Együttműködik:
3.1. a városban működő nemzetközi érdekeltségű cégekkel,
3.2. a feladatköre területén működő civil és más szervezetekkel.

D. A sport és ifjúsági területen:

1. Koordinálja a városi ifjúságpolitikai koncepció előkészítését.

2. Képviseli az önkormányzatot gyermek és ifjúsági ügyekben.

3. Elősegíti a város ifjúságának a közéletbe történő bevonását, az ifjúsági szervezetek működési feltételeinek megteremtését.

4. Javaslatot tesz ifjúsági projektek kidolgozására és megvalósítására.

5. Javaslatot tesz a gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló intézmények vezetői álláshelyének betöltésére.

6. Elősegíti a helyi ifjúsági közösség fejlesztését.

7. Segíti és koordinálja a diák- önkormányzatok munkáját.

8. Javaslatot tesz a városban működő önkormányzati fenntartású sportlétesítmények vezetői álláshelyének betöltésére.

9. Javaslatot tesz testnevelés és sportcélú támogatások, díjak és pályázatok, továbbá sportkitüntetések odaítélésére.

10. Javaslatot tesz a minőségi szakosztályok éves támogatására.

11. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a sportcélú támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálására

12. Véleményezi a testnevelést és sportot érintő bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

E, A városi emlékhelyekkel kapcsolatban:

1. Egri építmények, szobrok, egyedi tájértékek történelmi vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kijelölt miniszter valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság felé.
2. Emlékhely, emlékjel kialakításának kezdeményezése, létesítési feltételeinek meghatározása, dokumentációk értékelése és a telepítésről szóló döntés meghozatala

 

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2014-2015

2014. december 8-i ülés Letölthető dokumentum

2015. január 19-i ülés Letölthető dokumentum

2015. február 3-i ülés Letölthető dokumentum

2015. február 16-i ülés Letölthető dokumentum

2015. február 18-i ülés Letölthető dokumentum

2015. április 20-i ülés Letölthető dokumentum

2015. május 4-i ülés Letölthető dokumentum

2015. június 15-i ülés Letölthető dokumentum

2015. augusztus 17-i ülés Letölthető dokumentum

2015. szeptember 14-i ülés Letölthető dokumentum

2015. szeptember 24-i ülés Letölthető dokumentum

2015. november 16-i ülés Letölthető dokumentum

2015. november 25-i rendkívüli ülés Letölthető dokumentumű

2015. december 07-i ülésLetölthető dokumentum

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2016

Letölthető dokumentum 2016. január 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés napirendjei

Letölthető dokumentum 2016. január 28-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés napirend

Letölthető dokumentum 2016. február 2-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés napirend

Letölthető dokumentum 2016. február 15- i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés napirendje

Letölthető dokumentum 2016. március 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés napirendje

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum 2016. március 31-i rendkívüli ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv melléklete

Letölthető dokumentum 2016. április 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés napirendek

Letölthető dokumentum 2016. május 09-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum napirendek

Letölthető dokumentum 2016. június 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum napirendek

Letölthető dokumentum 2016 június 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. augusztus 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. szeptember 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum2016. december 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2017

Letölthető dokumentum 2017. január 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2017. február 13 meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. március 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. április 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. május 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. június 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. június 22-i összevont ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. augusztus 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet6

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2018

Letölthető dokumentum 2018. január 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. február 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. március 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. április 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. április 25-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. május 14-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. június 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. június 20 meghívó

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. augusztus 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum mellékletek

Letölthető dokumentumjegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. szeptember 17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. október 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. november 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. december 10-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2019

Letölthető dokumentum 2019, január 21 i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. február 11-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. március18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. április 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. április 25-i rendkívüli ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. május 13-i ülés meghivó

Letölthető dokumentum jelenleti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentummelléklet

Letölthető dokumentum 2019. június 17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. augusztus 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentumj elenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum mellékletek

Letölthető dokumentum 2019. szeptember 16 meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. november 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentumjegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. december 11- ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

 

 

Letölthető dokumentum 2020. január 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2020. február 18 - i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. június 22 -i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Bizottsági jegyzőkönyvek 2020

Letölthető dokumentum 2020. július 2-i rendkívüli VGB-VPÜB-VIB ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentumjegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. július 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. augusztus 24-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. szeptember 21-i ülés meghivó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. október 26-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum mellékletek

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!