Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Városi Szociális és Családügyi Bizottság

Létrehozva: 2021. március 08.  |  Utoljára frissítve: 2021. március 08.

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre


Városi Szociális és Családügyi Bizottság

 

Elnök: Mirkóczki Zita

 

Képviselő tagok:

Sós Tamás
Földvári Győző
Oroján Sándor

 

Szakértők (külső tagok):

Lászka Anikó
Varga Katalin
Bársony András

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATÁRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

 

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. a köznevelési megállapodások megkötése,
2. a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció,
3. az egészségügy területét érintő koncepciók,
4. a lakáspolitika irányelvei.

II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:

1. lakásgazdálkodást érintő önkormányzati rendelet

III. A bizottság saját hatáskörben hozott döntései:

1. Jóváhagyja a nevelési intézmény továbbképzési programját, értékelését, módosítását, ha a meghozandó döntés költségvetési pénzügyi kihatással nem jár.

2. Dönt lakáscsere iránti kérelmekről.

3. Dönt a lejárt határidejű bérleti jogviszony hosszabbítási kérelmekről.

4. Dönt az állami intézményfenntartó központnak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) h. pontjában meghatározott döntéseihez szükséges működtető önkormányzati véleményről.

5. Dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

6. Dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban Eger város képviseletében részt vevő tanulók tanévenkénti támogatásáról.

IV. A bizottság további feladatai:

1. Véleményezi az önkormányzat költségvetési folyamatait, különös tekintettel a feladatkörébe tartozó intézményekre, az ágazat költségvetési pénzeszközeire.

2. Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények létesítését, átszervezését, megszüntetését, valamint profiljuk meghatározását.

3. Véleményezi a feladatköréhez tartozó intézmények vezetői állásának pályázatait, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő intézkedéseket, vezetői állás betöltését, felmentést.

4. Véleményezi a feladatköréhez tartozó ágazati kitüntetések és díjak odaítélését.

A. Köznevelés területén:

1. Véleményezi:
1.1. a köznevelési ágazatot érintő stratégiai dokumentumok módosítását, kiegészítését,
1.2. az éves költségvetésben jóváhagyott köznevelési célú pénzeszközök felhasználását,
1.3 a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos javaslatokat,
1.4. a köznevelési koncepciót.

2. Együttműködik a köznevelés területén működő intézményfenntartókkal

B. Egészségügy területén:

1. Javaslatot tesz:
1.1. a rendelők telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.
1.2. a költségvetésben meghatározott egészségügyi fejlesztési előirányzatok felhasználására.
1.3. az egészségügyi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.
1.4. az egészségügyet érintő önkormányzati rendeletekre.

2. Javaslatot tesz az ellátások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

3. Részt vesz szakmai felszereltségük és műszaki állapotuk ellenőrzésében.

4. Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit az egészségügy szempontjából.

5. Közreműködik az egészségügy területét érintő városi koncepciók kidolgozásában.

6. Együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

7. Együttműködik a város lakosságát érintő egészségügyi kérdésekben más egészségügyi szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint a betegek érdekvédelmi szervezeteivel és a betegjogi képviselővel.

8. Előzetesen véleményezi az egészségügyi alapellátási feladatokat, a nem alkalmazotti jogviszonyban ellátó háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötendő szerződéseket.

C. Szociális és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások területén:

1. Javaslatot tesz
1.1. a szolgáltatások telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.
1.2. a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére és azok térítési díjaira vonatkozó helyi szabályozásra.
1.3. a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.

2. Javaslatot tesz a szolgáltatások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

3. Részt vesz szakmai felszereltség és műszaki állapot ellenőrzésében.

4. Véleményezi a polgármester által első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezéseket.

5. Közreműködik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció, és az esélyegyenlőségi terv kidolgozásában.

6. Együttműködik a szociális gondoskodás és a gyermekvédelem területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

7. Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit szociális és gyermekvédelmi szempontból.

8. Együttműködik a város lakosságát érintő szociális és gyermekjóléti kérdésekben más szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint az ellátottak érdekvédelmi szerveivel, és az ellátottak jogi képviselővel.

D. Lakásügy területén

1. Közreműködik a lakáspolitika irányelveinek alakításában.

2. Véleményezi a lakásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzatokat.

3. Részt vesz a bérlakás építési program előkészítésében.

4. Részt vesz a bérlakások hasznosításával kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítésében.

5. Véleményezi a lakások bérbeadásának, a lakáshoz jutás támogatásának önkormányzati feltételrendszerét meghatározó szabályozását.

6. Javaslatot tesz a helyi lakáscélú támogatások odaítélésére.

7. Javaslatot tesz az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékére.

8. Javaslatot tesz szociális lakbér megállapítása vagy elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására.

9. Felmentést ad – Nyugdíjasházi bérlők esetén – a házastársak egyikének a nyugdíjkorhatár betöltése alól.

 

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2015

 

A bizottság üléseit az elnök, vagy a polgármester a napirendet tartalmazó meghívó kiküldésével hívja össze. A bizottságot 8 napon belül a napirend megjelölésével össze kell hívni, ha azt a polgármester vagy a bizottsági tagok 1/3-a indítványozza.

A bizottság elnöke határozza meg az ülés összehívásának idejét és a meghívóban feltüntetett napirendek sorrendjét.

 

Az ülések Pdf formátumban letölthetőek

Letölthető dokumentum 2014.december 8-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. január 20-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. február 3-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. február 17-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. március 17-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. április 21-i ülés

Letölthető dokumentum 2015.június 16-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. augusztus 17-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. szeptember 15-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. október 21-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. október 29-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. október 20-i ülés

Letölthető dokumentum 2015. november 17-i ülés

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2016

Letölthető dokumentum 2016. január 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv melléklete

Letölthető dokumentum 2012. február 02-i meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. február 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. március 22-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv melléklete

Letölthető dokumentum 2016. április 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. május 10-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. június 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum napirendek

Letölthető dokumentum 2016. augusztus 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. szeptember 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. október 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőklönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. november 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2016. december 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2017

Letölthető dokumentum 2017. január 17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. február 14-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2017. március 11-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. április 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentum 2017. május 16-i ülés

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. június 13-i meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2017. augusztus 22-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. szeptember 19 meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. október 17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2017. november 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklete

Letölthető dokumentum 2017. december 12-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2018

Letölthető dokumentum 2018. január 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

a bizottság a 2 napirendet zárt ülésen tárgyalta!

Letölthető dokumentum 2018. február 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. március 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. április 17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. május 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. június 19 -i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. augusztus 21-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. szeptember 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. október 16-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. október 25-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. november 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum 2018. december 11-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2019

Letölthető dokumentum 2019, január 23-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenleti

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. február 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. március 20-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenleti iv

Letölthető dokumentum nyilt ülés

Letölthető dokumentum nyilt ülés melléklete

Letölthető dokumentum 2019. április 17-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. május 15-i ülés meghivó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019 június 19-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019 augusztus 15-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegykönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2018. szeptembr 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. november 13-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2019. december 11-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

Bizottsági jegyzőkönyvek 2020

Letölthető dokumentum 2020.január 22-i űlés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. február 18-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. június 24-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. július 22-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. július 29-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. augusztus 26-i ülés meghívó

Letölthető dokumentum jelenléti ív

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

Letölthető dokumentum 2020. szeptember 21-i ülés meghivó

Letölthető dokumentum jelenléti iv

Letölthető dokumentum jegyzőkönyv

Letölthető dokumentum melléklet

 

 

 

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!