Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság

Létrehozva: 2014. december 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság feladat és hatásköre


Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága

részletes feladatáról és hatásköréről

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. a város kulturális koncepciója

2. az idegenforgalmi és marketing koncepció

3. nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia.

II. A Bizottság saját hatáskörben hozott döntései

Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.

Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

Jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.

III. A Bizottság további feladatai:

Együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

A. Kulturális területen:

véleményezi:

1.1. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról készített beszámolót, közhasznú jelentését és üzleti tervét, javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére,

1.2. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények alapító okiratát,

1.3. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények költségvetését,

1.4. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok ügyvezetői bérfejlesztésének, prémium feladatainak megállapítását, a prémiumfeladatok kiértékelését és annak kifizetését,

1.5. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokra tett javaslatot,

1.6. az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények éves munkatervét,

1.7. a város arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését.

1.8. a művészeti intézményekkel kötendő fenntartói megállapodásokat.

2. Javaslatot tesz:

2.1. kulturális, közművelődési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, valamint profiljuk meghatározására,

2.2. a kulturális, művészeti, közművelődési intézmények igazgatóinak, vezetőinek megbízására, kinevezésére,

2.3. művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére.

2.3. kulturális, művészeti és közművelődési díjak, irodalmi pályázatok díjának odaítélésére.

3. Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében.

B. Idegenforgalmi területen:

Véleményezi

a. az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokat, különös tekintettel azok város- és idegenforgalmi marketingre gyakorolt hatásukat illetően,

b. a turisztikai nagyrendezvények szervezőinek éves terveit, javaslatot tesz a kiemelkedő turisztikai események és attrakciók támogatására,

c. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenésére, üzemeltetési feltételeire vonatkozó előterjesztéseket,

d. a piacokról szóló előterjesztéseket

Javaslatot tesz

2.1. az idegenforgalmi adó mértékére,

2.2. az idegenforgalom területén adható kitüntetések odaítélésére.

Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, különösen a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel, az önkormányzati intézményekkel és más szervezetekkel a feladatkörét érintő ügyekben.

Kapcsolatot tart fenn a Térségi és Regionális TDM szervezettel, a kistérségi önkormányzatokkal.

Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén tevékenykedő civil szervezetekkel, különösen a vendéglátás, a szállásadás, a szőlőművelés, a borgasztronómia, valamint az idegenvezetők szervezeteivel.

C. Nemzetközi kapcsolatok területén:

1. Véleményezi:

1.1. a külügyi szabályzatot

1.2. a nemzetközi kapcsolatok éves feladattervét

1.3. a nemzetközi kapcsolatok éves beszámolóját.

2- Javaslatot tesz

2.1. testvérvárosi programokra, új testvérvárosi kapcsolatok létesítésére

2.2 a határon túli magyarságot érintő kapcsolatokra és

2.3. egyéb nemzetközi ügyekre.

Együttműködik:

3.1. a városban működő nemzetközi érdekeltségű cégekkel,

3.2. a feladatköre területén működő civil és más szervezetekkel.

 

2014. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2014.05.13-i ülés

2014.04.15-i ülés

2014.01.21-i ülés

2014.02.04-i ülés

2014.02.18-i ülés

2014.03.18-i ülés

2014.06.17-i ülés

2014.08.19-i ülés

 

2013. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2013.01.21-i ülés

2013.02.19-i ülés

2013.03.18-i ülés

2013.04.15-i ülés

2013.05.13-i ülés

2013.06.17-i ülés

2013.08.21-i ülés

2013.10.15-i ülés

2013.11.05-i ülés

2013.12.10-i ülés

 

2012. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2012.01.18-i ülés
2012.02.14-i ülés
2012.03.20-i ülés
2012.03.27-i összevont ülés
2012.04.18-I ülés
2012.05.16-i ülés
2012.06.20-i ülés
2012.08.21-i ülés
2012.09.17-i ülés
2012.10.17-i ülés
2012.12.10-i ülés
2012.12.13-i ülés

 

2011. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2011.01.18-i ülés
2011.01.26-i ülés
2011.02.01-i ülés
2011.02.26-i ülés
2011.03.08-i ülés
2011.03.22-i ülés
2011.04.18-i ülés
2011.05.16-i ülés
2011.06.21-i ülés
2011.08.16-i ülés
2011.09.21-i ülés
2011.10.19-i ülés
2011.12.14-i ülés

 

2010. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2010.10.26-i ülés
2010.11.16-i ülés< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!