Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 22. | Júlia

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság albizottsága

Létrehozva: 2014. január 14.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése, valamint Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI. 30.) önkormányzat rendelet 39.§ (3) bekezdése alapján albizottságot hoz létre a következő megnevezéssel: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság albizottsága intézményi gazdálkodás ellenőrzésére


Martonné Adler Ildikó elnök

Dr Csarnó Ákos tanácsnok

Dr. Misz Mihály tanácsnok

Dr. Várhelyi Tamás szakértő tag

Guba Zoltán András szakértő tag.

 

Az albizottság az alábbi feladatokat látja el:

a költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás, a feladatellátás megszervezésének hatékonysága, az intézményi beszerzések gyakorlatának felülvizsgálata;

2. a költségvetési intézmények harmadik személyekkel fennálló szerződéses kapcsolatainak vizsgálata, különös figyelemmel a hatékony gazdálkodás és a jogszabályi követelményeknek való megfelelés követelményeire.

Az albizottság a javasolt feladatokat az alábbi intézmények tekintetében látja el:

1. Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye

2.Egri Kulturális és Művészeti Központ

3. Egri Városi Sportiskola

4.Családsegítő Intézet

5.Idősek Berva-völgyi Otthona

6.Ney Ferenc Óvoda

7.Benedek Elek Óvoda

8.Szivárvány Óvoda

9.Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

10.Gárdonyi Géza Színház

11.Harlekin Bábszínház

12.Bródy Sándor Könyvtár

13.Dobó István Vármúzeum

 

Az albizottság a munkatervét, eljárási és munkarendjét – a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság jóváhagyásával - saját maga jogosult meghatározni, Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI. 30.) önkormányzat rendelet, és a Mötv. előírásaival összhangban.

Az albizottság működésének időtartama: 2013. november 15. - 2014. február 28.

A Közgyűlés felhatalmazza az albizottságot, hogy a feladatainak ellátásához szükséges, az Áht. szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához biztosítandó adatokat közvetlenül kérje meg a Közgyűlés irányítási jogkörébe tartozó intézményektől.

Az albizottság a munkájáról az Emberi Erőforrás Bizottság részére köteles beszámolni, amely bizottság biztosítja a feladatellátáshoz szükséges iránymutatást.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!