Ugrás a fő tartalomhoz
2022. szeptember 30. | Jeromos

Fizetési kedvezmény - automatikus

Létrehozva: 2018. május 28.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Fizetési kedvezmény - automatikus - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

A részletfizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti. E fizetési könnyítés az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott és már esedékes adókötelezettségekre (pl.: helyi adó, gépjárműadó, ezekkel összefüggő pótlék, bírság) engedélyezhető. A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500.000 forintot. Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. E részletfizetési kedvezmény a már beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető.

 

Jogszabályi háttér

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 

Benyújtó személye

A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, illetve az adó megfizetésére kötelezett személy, vagy annak képviselője.

 

Benyújtás formája és módja

Az ügy kérelemre indul, a méltányossági adatlap benyújtható magánszemélyek esetében papír vagy elektronikus alapon. Egyéni vállalkozók esetében elektronikusan.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A kérelmezőnek a „EGERRF18MSZ" számú nyomtatványon lehet a kérelmet – elektronikusan vagy hagyományosan papír alapon - benyújtania.

http://www.eger.hu/hu/adougyek/meltanyossagi-kerelmek/c/meltanyossagi-adatlapok-159

Egyéni vállalkozónak a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani az említett ÁNYK nyomtatványon.

 

Eljárás díja

A részletfizetési könnyítés az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a részletfizetési kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

A kérelemmel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a részletfizetésről határozattal dönt. A döntést az adóhatóság közli az adózóval, valamint azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy jogos érdekét érinti. Az adóhatóság a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!
Fejlesztési projektek