Ugrás a fő tartalomhoz
2022. október 04. | Ferenc

Bankszámlaszámok befizetéshez

Létrehozva: 2018. május 28.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Bankszámlaszámok befizetéshez - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adóhatóság által nyilvántartott adót az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő beszedési számlára kell megfizetnie, illetve a költségvetési támogatást támogatásonként, a megfelelő beszedési számláról kell visszaigényelnie. Önadózás esetén az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, míg kivetéses adómegállapítás esetén az adóhatóság az adót az adózó bejelentése, bevallása alapján kivetés útján határozattal állapítja meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. A bírságot, a pótlékot és a költséget külön számlára kell megfizetni. A helyi önkormányzat a következő alszámlákkal rendelkezik: a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési alszámlával, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési alszámlával, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési alszámlával, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési alszámlával, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési alszámlával, a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó befizetésére beszedési alszámlával, adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolására szolgáló alszámlával, közigazgatási hatósági eljárási illeték alszámlával, a gépjárműadó befizetésére szolgáló gépjárműadó fizetési számlával, más által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére idegen bevételek elszámolására szolgáló fizetési számlával.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának számlaszámai megtalálhatóak a http://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok elérhetőségen.

 

Az adózók az önkormányzati költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására az alábbi számlaszámok szolgálnak.

 

HELYI ADÓ BEFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK

Eger MJV. Önkormányzat Építményadó beszedési számla
12033007-00102883-01800005

Eger MJV. Önkormányzat Telekadó beszedési számla
12033007-00102883-01700008

Eger MJV. Önkormányzat Tartózkodási idő utáni Idegenforgalmi adó beszedési számla 12033007-00102883-02000002

Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla
12033007-00102883-02200006

Eger MJV. Önkormányzata Előrehozott adó beszedési számla
12033007-00102883-07800003

 

GÉPJÁRMŰADÓ BEFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLA

Eger MJV. Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla
12033007-00102883-02100009

 

EGYÉB BEFIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK

Eger MJV. Önkormányzat Bírság beszedési számla
12033007-00102883-02300003

Eger MJV. Önkormányzat Késedelmi pótlék beszedési számla
12033007-00102883-02400000

Eger MJV. Önkormányzat Adók módjára behajtandó köztartozások egyéb számla 12033007-00102883-02500007

Eger MJV. Önkormányzat Adók módjára behajtandó köztartozások idegen számla 12033007-00102883-02600004

Eger MJV. Önkormányzat Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számla 12033007-00102883-04700007

Eger MJV. Önkormányzat Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla 12033007-00102883-02700001

Eger MJV. Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számla
12033007-00102883-04600000

Eger MJV. Önkormányzat Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó beszedési számla 12033007-00102883-02900005

 

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!
Fejlesztési projektek