2021. október 27. | Szabina
Eger.hu

Szálláshely engedélyezés

Létrehozva: 2014. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Szálláshely engedélyezés - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése abban az esetben szükséges, ha a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván végezni. Szálláshely szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely típusú szálláshelyen folytatható. A jegyző a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket. A szálláshely-szolgáltató a változást köteles haladéktalanul bejelenteni. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

 

Jogszabályi háttér

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI számú törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) kormányrendelet,
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

 

Benyújtó személye

Az ügyfél (szálláshely üzemeltető) vagy az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

A szállásszolgáltatási tevékenységet adószámos magánszemélyként vagy egyéni, illetve társas vállalkozás formájában lehet működtetni. A kérelmeket a tevékenység megkezdése előtt az adószámos magánszemélyek papíralapon vagy elektronikus úton is benyújthatják, míg a vállalkozók és vállalkozások kizárólag elektronikus úton tehetik ezt meg. Elektronikus úton a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron (epapir.gov.hu), valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. A hatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. A szállásadási tevékenység kizárólag az igazolás kiadását követően kezdhető meg!

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlapok

Új szálláshely létesítése esetén:
a „SZÜBÚ18" számú, új szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése;
Változás, módosítás esetén:
a „SZÜEV18" számú, szálláshely-üzemeltetési tevékenység tartalmát érintő változás bejelentése;

Megszüntetés esetén:
a „SZÜEM18" számú, szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszűnésének bejelentése elnevezésű nyomtatványon tehető meg.

A nyomtatványok megtalálhatóak az alábbi elérhetőségen:

http://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes

 

Eljárás díja

A kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyfélnek 3.000 forint közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell megfizetnie új szálláshely-üzemeltetés bejelentése esetén, melyet illetékbélyeg formájában kell lerónia, amennyiben a kérelmező adószámos magánszemély. Az illetékbélyeget a nyomtatvány megfelelő helyére kell felragasztani. Amennyiben a szálláshely-szolgáltatást egyéni vállalkozó vagy vállalkozás működteti, úgy a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani és a 3.000 forint eljárási illetéket utalni kell Eger MJV. Önkormányzat Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számlájára az alábbi számlaszámra: 12033007-00102883-04700007. A szálláshely-szolgáltató meghatározott adataiban bekövetkezett változás, valamint a szálláshely-szolgáltatás megszűnésének bejelentése illetékmentes.

 

Ügyintézési idő

Az szálláshely-szolgáltatási igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell a hatóságnak teljesíteni.

 

Az igazolás kézbesítése

A hatóság az igazolást írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az igazolás a meghatalmazott képviselővel eljáró ügyfél a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfél részére, az ügyfél vagy képviselője hatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

A hatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

 

 

 

 < Vissza
ESBA