2020. május 28. | Emil
Eger.hu

Vállalkozói tevékenység szünetelése, megszűnése

Létrehozva: 2020. március 27.  |  Utoljára frissítve: 2020. március 27.

Egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetés vagy megszűnése esetén benyújtandó helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványok


A kialakult koronavírus járvány nagyon sok egyéni vállalkozót érint kedvezőtlenül, mivel jelentősen csökkent a szolgáltatások iránti kereslet, és kénytelen sok vállalkozás tevékenységét szüneteltetni vagy megszüntetni. Ehhez kapcsolódóan, a jelenlegi rendkívüli helyzetben felmerülő adóügyi kérdésekben szeretnénk segítséget nyújtani, tájékoztatást adni arról, hogy az önkormányzati adóhatóság felé milyen helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségeket szükséges teljesíteni.

 

Az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az önkormányzati adóhatósággal szemben, ezért az elektronikus ügyintézés folyamatosan elérhető, ami az Elektronikus Önkormányzati Portálon  ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) keresztül valósul meg.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, azaz az adózó a Portálról tudja az adóbevallást elkészíteni és benyújtás megtételét indítani, végezetül pedig az adóbevallásokat elektronikus úton beküldeni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az E-önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

 

Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet [Eüsztv. 1. § 23. pont] – ide értve az egyéni vállalkozót is – bevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet (a továbbiakban: PM-rendelet) szerinti, s az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényről és az önkormányzat érvényes rendeletéről /Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete / itt találhatnak információkat:
https://eger.hu/public/uploads/1990-evi-c-torv-ny-0101-0131-1-_5c530b834d88d.pdf 
https://eger.hu/public/uploads/12-2012-or-a-helyi-iparuzesi-adorol-2019-apr_5e216ee16751f.pdf

 

Az iparűzési adóbevallás benyújtható egyrészt közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton, másrészt – szintén kizárólag elektronikus úton – az állami adóhatóságon keresztül is [Htv. 42/D. §]. Az állami adóhatóság útján történő elektronikus bevallás-benyújtás esetén meghatalmazás csatolására nincs szükség. A helyi iparűzési adóbevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.

 

Jogszabályi előírásokra figyelemmel éves valamint tört éves adóbevallást kell benyújtani a vállalkozónak a vállalkozói tevékenység szünetelésétől, szüneteltetésétől vagy megszűnésétől számított 30 napon belül, ami jelen esetben azt jelenti, hogy szükséges a 2019. évről éves helyi iparűzési adóbevallás benyújtása valamint a 2020. adóévről pedig záró adóbevallás benyújtása a záró ok megjelölésével.

 

ZÁRÓ BEVALLÁS alatt érteni kell az Art. 52. § (1)-(2), illetve az 53. §-ban foglalt eseteket, valamint a helyi adó specifikumából adódóan csak az adott település szintjén megszűnő adókötelezettség esetei, valamint az egyszerűsített adóalap-megállapítás változása miatti sajátos eseteket. Bevallást kell benyújtani, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége szünetel, szünetelteti, vagy adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti, továbbá az Art-ban foglalt egyéb esetekben.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon az „ELJÁRÁS MÓDJA", az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Helyi iparűzési adó) kiválasztását követően eltérő adóévekre, több bevallási űrlap is kiválasztható.


Az adózó 2019. évre az alábbi HIPA bevallási űrlapot választhatja:
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2019. ÉVRE"

 

Az adózó 2020. évre az alábbi HIPA bevallási űrlapot választhatja:
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2020. ÉVRE"


Ha Önnek helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége is keletkezik, úgy azt kérjük banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren – EFER-en keresztül - történő fizetéssel szíveskedjék rendezni.

 

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város esetében az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla
12033007-00102883-02200006

 

A https://e-onkormanyzat.gov.hu  oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

 

Az E-Önkormányzati portálról és az ott elérhető további funkciókról (számlaegyenleg lekérdezés, adóbevallási információk, bankkártyás adóbefizetés) a ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) elérhetőségen tájékozódhat.

 

Az E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról, a helyi adózásról bővebben honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek  is olvashatnak az érdeklődők.

 

Jó egészséget kívánunk mindenkinek és kérjük, hogy tartsák be a kormány kéréseit a koronavírus járvány kapcsán! 

 

Eger, 2020. március hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza