2020. november 27. | Virgil
Eger.hu

Iparűzési adóelőleg megfizetése

Létrehozva: 2020. szeptember 02.  |  Utoljára frissítve: 2020. szeptember 02.

Eltérő szabályok élnek a 2020. évi helyi iparűzési adóelőleg fizetésre, ha az adózó a 2019. évi iparűzési adóbevallását 2020. szeptember 15-ét követően készíti el és nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz


Idén eltérő szabályok élnek a helyi iparűzési adóelőleg fizetésnél, ha az adózó az iparűzési adóbevallását még szeptember 15-ig nem nyújtotta be!

 

A végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül attól, hogy az adóbevallást az adózó 2020. szeptember 15-e előtt, vagy után teljesíti.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33.§-a alapján az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő éves adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

 

Ha az adózó, iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (általános esetben 2020. szeptember 15-ig) nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott (2018) - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó esetén a 2020. március 15-ig fizetendő előleget).

 

1.) Példa /ha az adózó éves adóbevallását 2020. szeptember 15-ig benyújtja/:


2020. március 15-ig esedékes adóelőleg 600 ezer Ft
2019. évi végleges hipa összege: 1 millió Ft
2020. szeptember 15-ig esedékes első adóelőleg részlet: 400 ezer Ft
2021. március 15-ig esedékes második előlegrész: 500 ezer Ft

2.) Példa /ha az adózó éves adóbevallását 2020. szeptember 16-a és 30-a között nyújtja be/:


2020. március 15-ig esedékes adóelőleg 600 ezer Ft
2019. évi végleges hipa összege: 1 millió Ft
2020. szeptember 15-ig esedékes első adóelőleg részlet 600 ezer Ft
2021. március 15-ig esedékes második előlegrész: 500 ezer Ft

 

Ha az adózó, adóbevallását 2020. szeptember 15-ét követően nyújtja be, úgy abban az adóelőleg kitöltése során /HIPA ASP Adóbevallás 087-2019. adóelőleg bevallása VIII blokk/ ügyelnie kell arra, hogy ne - az eddig megszokottak szerint - az 1.) példában leírtak szerint töltse ki az adatokat, hiszen ekkor bevallása ún. hibás bevallásnak minősülhet, egyben hiánypótlási eljárást eredményezhet. Ekkor ugyanis, az adózónak az adóbevallást a 2.) példában leírtak szerint kell kitöltenie.

 

Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról /EÖP/ https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az iparűzési adóbevallást benyújtás megtételét indítani az önkormányzatunk felé.

 

A helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.
/Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 12033007-00102883-02200006/

 

A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján www.eger.hu  Adóügyek linken találhatnak az érdeklődők! A bevallás benyújtás egyéb módjairól is itt találhatnak információkat.

 

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

 

Eger, 2020. szeptember 01. 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 Az adóelőleg megállapítása, az adó bevallása és az adó megfizetése
„kivonatos közlés"

 

„41. § (1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.


(2) Az előlegfizetési időszak - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.


(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.


(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak,
b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.


(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az adóelőleg-részletek összege:
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg fele.


(8) A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti."< Vissza