2020. május 28. | Emil
Eger.hu

Február havi idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2020. március 03.  |  Utoljára frissítve: 2020. március 03.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmét arra, hogy a 2020. február havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának és a beszedett idegenforgalmi adó befizetésének a határideje 2020. március 16-i nappal lejár!


Szeretnénk felhívni a figyelmet továbbá arra is, hogy a szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról, a jogszabály által előírt formában és módon idegenforgalmi-adóbevallást vagy - adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé!

 

A bevallás benyújtásával egyenértékű az adózó által idegenforgalmi adónem vonatkozásában tett nyilatkozat, amelyben arról nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége (adómentes sem) nem keletkezett. Az adózó szálláshely üzemeltető akkor tehet bevallást kiváltó nyilatkozatot, ha a tárgyhónapban sem adóköteles, sem adómentes vendégéjszaka hasznosítás sem történt. A nyilatkozat helyett „0" bevallás is benyújtható.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő az adóbevallást/nyilatkozatot köteles elektronikus úton benyújtani. /Kitöltési útmutató az az E-önkormányzati Portál oldalon illetve honlapunkon is megtalálható./

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A szálláshely üzemeltető a Portálról tudja az idegenforgalmi adóbevallás megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .

 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az idei évtől az E-önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

 

A 2020. január 1-től érvényes adóbevallás megtételére az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.

 

A portálon egyébként három bevallási űrlap érhető el és tölthető ki az eltérő adóévekre vonatkozóan az „ELJÁRÁS MÓDJA", az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően:

 

„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2018.12.31-IG)"
„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)"
„ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)"

 

Az idegenforgalmi adó mértéke 2020. január 1-jétől aktuális értékben 500 Ft/Fő/vendégéjszakában jelenik meg a nyomtatvány „A" jelű betétlapján (példa):
5. Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db) [1-2-3-4] 10 db
6. Számított idegenforgalmi adó összege (forintban) 5 000 Ft
[5.sor x 500 forint]

 

A beszedett - 2020. február havi - idegenforgalmi adót
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /12033007-00102883-02000002/
a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adó beszedőjének megfizetni.

 

2020. évtől az ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse.

 

Tájékoztatjuk, hogy az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett – külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul.

 

Szeretnénk ismételten arra is felhívni a szíves figyelmüket, hogy az NTAK rendszerében az IFA hatályos adómérték még mindig nem minden szálláshely üzemeltető esetében szerepel helyes összegben. „Az Én vendégszobám" alkalmazás alapértelmezett IFA értéke 400 Ft, melyet a felhasználóknak, azaz Önöknek kell az első bejelentkezés alkalmával a területileg illetékes IFA mértékére módosítani. Egerben a helyes összeg 2020. január 1-jétől 500 Ft! (Felhasználói útmutató Az Én Vendégszobám 69.oldala) A hibás összeg javítása érdekében felhívjuk a figyelmüket a módosításra, ezért kérjük, ellenőrizzék le és állítsák át az adómértéket a megfelelő értékre illetve a használati útmutatót tanulmányozzák át, amelynek elérhetősége: https://info.azenvendegszobam.hu/segedletek/

 

A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján is találhatnak az érdeklődők! https://www.eger.hu/hu/adougyek

 

Az E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról bővebben honlapunkon is olvashatnak!

 

Köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2020. március hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza