2020. május 28. | Emil
Eger.hu

Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazagokban

Létrehozva: 2020. március 25.  |  Utoljára frissítve: 2020. március 25.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamint a Pénzügyminisztérium közleménye


2020. március 24-től[1] csökkennek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei.

 

Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a költségvetési szerveknek minősülő kifizető kivételével:


• taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
• szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
• vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
• alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
• sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
• szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
• film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
• napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
• folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
• műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)
tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozás.

 

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

 

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2020. március, április, május és június hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó


• kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
• egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
• a Tbj[2] szerinti társas vállalkozónak[3] e jogállására tekintettel.

 

Járulékmentesség

 

A Tbj. szabályaitól eltérően a veszélyeztetett ágazatba tartozó


• foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
• egyéni vállalkozó, és
• a Tbj. szerinti társas vállalkozó


esetében a járulékalapot képező jövedelem után nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot nem, csak a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapra.


A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Ezen időszak szolgálati időnek minősül és a keresetet, jövedelmet a nyugellátás összegének megállapítása során figyelembe kell venni.

 

Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozásnak 2020. március, április, május és június hónapra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie.

 

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a Rehab tv.[4] 23. § (5) bekezdése szerinti éves hozzájárulás (1 449 000 forint) mértékének kétharmada, azaz a kötelezett 966 000 forint megfizetésére köteles személyenként, és nem kell rehabilitációs hozzájárulási előleget fizetnie.

 

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva)

 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, Katv.[5] szerinti kisvállalati adóalanynak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május, és június havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

 

Könnyítések a kisadózó vállalkozások tételes adójában (kata)

 

A 2020 februárjában már a Katv. hatálya alá tartozó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás 2020. március, április, május, és június hónapra mentesül a főállású illetve nem főállású kisadózó után fizetendő tételes adó megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

 

Mentesített tevékenységnek minősül:


• a taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
• a fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
• a festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
• az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
• a villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
• a fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
• az előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
• a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
• a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
• az épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
• a sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
• a tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
• az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
• a padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
• a fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
• az előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
• az egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
• a fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
• a konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
• az üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
• a testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
• az egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
• az egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
• a szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 9200),
• az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
• a szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

 

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az ezen kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.

 

Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek kedvezménye

 

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást


• negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
• évente kell bevallania, a 2021.február 25-éig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti


időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.


________________________________________
[1] A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet alapján.
[2] A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.
[3] Tbj. 4. § d) pont.
[4] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
[5] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

Újabb könnyítések a hiteleseknek
2020. március 25. 8:46

 

Ma újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely további könnyítést hoz a hiteleseknek. A szabályozás elsődleges célja az, hogy a kormány a hitel-moratóriummal élő ügyfeleket ne csak idén, hanem jövőre is, amikor újraindul a fizetési kötelezettség, akkor is segítse.

 

Világszerte az egyik legerősebb és legkedvezőbb intézkedést hozta meg a kormány előző héten, amikor a magánszemélyek és vállalkozások március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztette. A most megjelenő rendelet a részlet és technikai szabályok mellett azt is biztosítja, hogy a moratóriummal élő ügyfelek részére ne váljék elviselhetetlen teherré a későbbi, újrainduló fizetés. Így többek között nem számítható fel kamatos kamat a moratórium idején, amely jelentősen könnyíti az adósok terheit. További segítséget jelent az is, hogy 2021. január 1-jétől a korábban felvett hitel eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet. A futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan.

 

A kormány még tovább bővíti a kedvezményes hitelek körét a munkáltatói kölcsönökkel, illetve azt a Nemzeti Eszközkezelő Programra is kiterjeszti. A munkáltatói kölcsönökre is érvényes a fizetési haladék, vagyis 2020. december 31-ig a munkavállalóknak se a kölcsön összegét, se annak kamatát nem kell visszafizetniük a munkáltatójuknak.

 

Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevőknek a mellett, hogy a vételár-részletfizetésére és a bérleti díjfizetési kötelezettségre fizetési halasztást kapnak, a lakhatása is biztosított, ugyanis a cég – a nem fizetés miatt - nem mondhatja fel a bérleti szerződést.

 

(Pénzügyminisztérium)< Vissza