Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 18. | Frigyes

A 2023. november 22-i ülés anyaga

Létrehozva: 2023. november 17.  |  Utoljára frissítve: 2024. április 09.

Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. november 22. 9:00, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

3./Előterjesztés háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel történő ellátásáról (VKISZB)
Dr. Nagy-Holló Eszter irodavezető

Meghívott:
Dr. Pázmándiné Rajhóczki Judit Praxisjog tulajdonosa
Dr. Bessenyei Ákos Háziorvos

 

 

4./Előterjesztés a Mlinkó István Iskola és a Szalaparti EGYMI iskola konyhák átszervezésével kapcsolatos fenntartó döntésről (VKISZB, VGB, VPÜB, KGY)
Földvári Győző elnök

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gyárfás Hilda Éva Mlinkó Iskola vezetője
Ballagó Zoltán igazgató, Egri Tankerületi Központ
Hornyeczki Lászlóné Szalaparti EGYMI vezetője
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató
Gyura Zsanett Eatrend Kft cégvezető

 

5./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosítására (VKISZB,VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- igazgató
Cserhalmi Nagy Katalin Szivárvány Óvoda- igazgató

 

6./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák szervezeti és működési szabályzatának fenntartói jóváhagyásáról (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- igazgató
Cserhalmi Nagy Katalin Szivárvány Óvoda- igazgató

 

7./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ által üzemeltetett Bartakovics Béla Közösségi Ház működtetésére kötött üzemeltetési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyásáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Pataki Zsuzsanna EKMK- igazgaó

 

8./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház Alapító Okiratának módosításáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

9./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal kötendő fenntartói megállapodásról 2024. évre vonatkozóan (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

10./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum intézményvezetői (igazgatói) munkakör betöltésére (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Király Károly Külső meghívott
dr. Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

11./Előterjesztés a Hungarikum Piknik és az Egri Szimfonikus Zenekar koncertjének támogatásáról (VKISZB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tarnay Éva Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete Külső meghívott
Vas Judit Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület

 

12./Előterjesztés a 2024. évi Városi Síbajnokság támogatásáról (VKISZ, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hajdú Hajnalka, Békatutaj Egyesület

 

13./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és Intézkedési tervének elfogadására (VKISZB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Bányai Katalin Adrienn

 

14./Előterjesztés a 2023. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények bizottsági hatáskörű működési célú támogatásainak elszámolásáról (VKISZB)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

 15./Előterjesztés a 2024. évi rendezvényekről (VKISZB, KGY)

Mirkóczki Zita képviselő

AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA

 

16./Előterjesztés védőoltási programhoz szükséges fedezet biztosításáról (VKISZB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés a gyermekek átmeneti otthonát biztosító feladatellátási szerződés megkötéséről (VKISZB, VPÜB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

18./Előterjesztés szociálisan rászorulók természetbeni támogatására (VKISZB, VPÜB,KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

 

19./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
20./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Tájékoztató a Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tevékenységéről (VKISZB,KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Kohári Szilvia Egri Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedély-segítő Szolgálat
Árvai Ferenc Főegyházmegyei Karitász Központ - igazgató

 

22./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről (valamennyi bizottság KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

23./Tájékoztató a 2023. évi nemzetközi kapcsolatok alakulásáról (VKISZB,KGY)
Minczér Gábor alpolgármester

 

24./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról (VKISZB, VPÜB,VGB, VUKKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
25./Előterjesztés önkormányzati bérlakásban élők bérleti, használati jogviszonyának hosszabbításáról
Dr. Nagy-Holló Eszter irodavezető

Meghívott:
Dr. Fejes Szonja EVAT Zrt. vagyongazdálkodási divízióvezető Külső meghívott
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

26./Előterjesztés települési támogatás és szociális célú tűzifa támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

27./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

1. Sürgősségi előterjesztés Eger Város névhasználatának engedélyezéséről

Mirkóczki Zita képviselő< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!