2021. november 30. | András
Eger.hu

Nem üzleti célú szálláshelyek

Létrehozva: 2013. március 02.  |  Utoljára frissítve: 2021. január 19.

Tájékoztató a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásáról


Vonatkozó jogszabályok:

 

• A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárásért 2021. január 1. napjától nem kell illetéket fizetni.

 

Hatósági nyilvántartásba vételre irányuló kérelem:


Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat.

 

Bejelentését az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél személyesen, postai (nyomtatványok elérhetősége: https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese ) vagy elektronikus úton teheti meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek bejelentésüket kizárólag elektronikus úton tehetik meg ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  ).

 

A bejelentés alapján hatóságunk a nyilvántartásba vételről hatósági igazolványt állít ki. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, kollégium típusú szálláshelyen nyújtható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell, a minősítést a szolgáltató végzi (önminősítés). A Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó minősítési követelményekről.

 

Hatósági nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás bejelentése:

 

A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül kell bejelentenie. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, melyről hatósági igazolványt állít ki.

 

Hatósági nyilvántartásból való törlés:

 

A szolgáltató kérelmezheti a hatósági nyilvántartásból való törlését. Hatóságunk a bejelentést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásból.

 

A kérelemre történő törlés esetén, a szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a törléstől számított hat hónapon belül nem lehet újra nyilvántartásba venni.

 

Tájékoztatjuk a szolgáltatókat, hogy hatóságunk a szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságként is eljár, hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a szolgáltatás megfelel-e a Korm. rendeletben előírt feltételeknek.

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdésével kérjük, keresse ügyintézőinket.

 

 

 

 < Vissza
ESBA