2020. december 02. | Melinda
Eger.hu

Nem üzleti célú szálláshelyek

Létrehozva: 2013. március 02.  |  Utoljára frissítve: 2019. május 20.

Tájékoztató a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásáról


Vonatkozó jogszabályok:

• A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Hatósági nyilvántartásba vételre irányuló kérelem:

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat. A tevékenység végzésének feltétele a nyilvántartásba vétel.
Az ügyfél az erre irányuló kérelmét az „NÜCSZNY16" számú, hatósági nyilvántartásba vételre irányuló kérelem elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyfélnek 3 000 Ft közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell megfizetnie, melyet illetékbélyeg formájában kell lerónia. Az illetékbélyeget a nyomtatvány megfelelő helyére kell felragasztani. Hatóságunk a nyilvántartásba vételről hatósági igazolványt állít ki.
A szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelem jogerősen elutasításra kerül, a szolgáltatást meg kell szűntetni.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, további diákotthon, kollégium típusú szálláshelyen nyújtható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell, a minősítést a szolgáltató végzi (önminősítés). A Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó minősítési követelményekről.
A szolgáltató vásárlók könyvének rendszeresítésére köteles, melyet a használatbevétel előtt a jegyző hitelesít.

 

Hatósági nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás bejelentése:

 

A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül kell bejelentenie. A bejelentést az „NÜCSZV16" számú, hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése elnevezésű nyomtatványon teheti meg. A bejelentés az illetékről szóló 1990. évi XLIII. számú törvény alapján illetékmentes. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, melyről hatósági igazolványt állít ki.

 

 

Hatósági nyilvántartásból való törlés:

 

A szolgáltató kérelmezheti a hatósági nyilvántartásból való törlését. A kérelem benyújtására az „NÜCSZT16" számú, hatósági nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem elnevezésű nyomtatvány szolgál.
A bejelentés az illetékről szóló 1990. évi XLIII. számú törvény alapján illetékmentes. Hatóságunk a bejelentést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásból.

A kérelemre történő törlés esetén, a szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem lehet újra nyilvántartásba venni. A szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem lehet újra nyilvántartásba venni, ha a meghatározott minősítési követelményeknek három hónapnál hosszabb ideig nem felel meg, illetve más hatóságok által feltárt hiányosságot az előírt határidőre nem szűntette meg.

 

Tájékoztatjuk a szolgáltatókat, hogy hatóságunk a szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságként is eljár, hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a szolgáltatás megfelel-e a Korm. rendeletben előírt feltételeknek.
A fentiekkel kapcsolatos kérdésével kérjük, keresse ügyintézőinket.

 

 

 

 

 < Vissza