2020. május 28. | Emil
Eger.hu

Elmaradt építményadó adatbejelentés pótlása

Létrehozva: 2020. március 06.  |  Utoljára frissítve: 2020. március 06.

Az „Adószámla kivonatok” kézbesítését követően - évek óta visszatérően - sok adózó, ügyfél keresi fel az önkormányzati adóhatóságot és érdeklődik a számlalevelek tartalmáról, ugyanis ekkor szembesülnek azzal a ténnyel, hogy egyes építményadóztatással összefüggő adatbejelentési kötelezettségeket elmulasztottak teljesíteni.


Ismételten felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses" jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

 

Egerben az önkormányzati adóhatóság közel 42 ezer adóköteles építményt tart nyilván, így előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem megfelelő módon történik meg az adatbejelentés, vagy akár az teljesen elmaradt. Az építményeket érintő változásokat az adóévet követő év január 15-ig kell adatbejelentést (régebben adóbevallás néven) formájában megtenni az érintetteknek.

 

Az adóalanyoknak /tulajdonos/haszonélvező/, akiknél a lakással vagy más nem lakás céljára szolgáló építménnyel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt az elmúlt év(ek)ben, arról január 15-ig adatbejelentést kellett teljesíteniük - az adóév első napján fennálló állapotnak megfelelően - az önkormányzati adóhatóság felé. /Az adókötelezettséget azért is fontos határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhat az Önök 2020. évi adófizetése./

 

A fizetési határidők előtt visszatérő probléma, hogy a tulajdonosok személyében, vagy az építmény funkciójában, használatában, méretében vagy az önkormányzati adókedvezmények igénybevételében bekövetkezett változásokat elfelejtik, elmulasztják bejelenteni az abban érintettek.

 

Ha Önök – az Adószámla kivonat adatainak áttekintését követően - azzal szembesülnek, hogy elmulasztották az építményadót érintő adatbejelentést - elévülési időn belül - azt pótolhatják. Önellenőrzésre az építményadóban nincs lehetőség, ám pótlólagos adatbejelentésre igen. A beérkezett adatbejelentések alapján az adóösszegek korrekciója megtörténik (adójóváírás vagy adóelőírás formájában), erről majd határozatot ad ki az önkormányzati adóhatóság.

 

Az Adószámlákon tételesen megtalálják az adóztatott építmények azonosító adatait, így kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni, hogy az ott feltüntetett adatok helyesek-e. Ha azt tapasztalják, hogy olyan építmények vannak adóztatva, amelyek már az év első napján nincs az adózó tulajdonában vannak, úgy szíveskedjenek mielőbb pótolni az elmaradt adatbejelentést.

 

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha Önök az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról" szóló ASP-ADÓ-31-2015 számú nyomtatványt készítik el és azt elektronikusan, vagy papír formátumban beküldik, vagy kinyomtatva behozzák ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatra, ahol személyesen is egyeztetni tudnak kollégáinkkal.

 

Közismert, hogy 2020. január 1-jétől változtak a lakás céljáró szolgáló építmények helyi adókedvezményei. /Példaként említve, ha egy átlagos 73 m2 alapterületű egri lakást vesszük alapul, úgy mintegy 12 ezer forint adókedvezményt érvényesíthetnek./

 

2020. évtől az életvitelszerűen lakóhelyül szolgáló lakás után 100%-os helyi adókedvezményt kaphatnak az öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra jogosult, valamint a három vagy több gyermeket nevelő magánszemélyek. Az adómentességre való jogosultság a harmadik gyermek megszületését követően, illetve az öregségi nyugdíjjogosultság elérését, a fogyatékossági támogatási jogosultság megnyíltát, illetve a rehabilitációs, vagy a rokkantsági ellátásra való jogosultság évét követő adóév első napjától érvényesíthető.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

 

- azon adózók, akik 2019. december 31-ig jogosultak építményadó kedvezményre a lakások után - változatlan tényállás esetében - az önkormányzati adóhatóságtól automatikusan megkapták az emelt adókedvezményről szóló határozatot, így nekik már nem kell 2020. márciusban építményadót fizetniük,

 

- azon adózók, akik 2019. évben lettek jogosultak erre az adókedvezményre, úgy ezt adatbejelentés formájában 2020. január 15-ig tehették meg a megfelelő adatbejelentési nyomtatványon. Ha ezt még nem nyújtották be, úgy kérjük, lehetőség szerint mielőbb szíveskedjenek pótolni. (nyugdíjjogosultság, vagy rokkantsági ellátás, illetve a gyermekek igazolása és lakcímkártya adatok is szükségesek),

 

- azon adózók, akik 2020. január 1-jét követően szereznek jogosultságot, ők szintén adatbejelentés formájában tudják majd bejelenteni igényüket, ők 2021. évtől élhetnek majd az adókedvezmény lehetőségével.

 

Eger közigazgatási területén egyébként változatlanul helyi adókötelezettség alá tartozik az építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. A lakás helyiségei általában a lakóhelyiségek: lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, konyha stb. Nem minősül lakásnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség, még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület stb.

 

Részletekről honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek  tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Eger, 2020. március hó


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza