Ugrás a fő tartalomhoz
2023. június 09. | Félix

Kereskedelmi szálláshelyek

Létrehozva: 2013. március 02.  |  Utoljára frissítve: 2022. január 24.

Tájékoztató a szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentéséről, módosításáról, megszüntetéséről


Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek  linken találhatnak az érdeklődők.

 

Ügyintézés indítása

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése abban az esetben szükséges, ha a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván végezni. Szálláshely szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely típusú szálláshelyen folytatható. Nem kell szálláshely-szolgáltatási bejelentést tenni lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet esetén.

 

A jegyző a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket.

 

A szolgáltató vásárlók könyvének rendszeresítésére köteles, melyet a használatbevétel előtt a jegyző hitelesít.

 

Mit kell tennie

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt a szálláshely hatósági nyilvántartásba vételére irányuló bejelentést kell benyújtania.

 

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre

 

Az ügyfél (szálláshely-szolgáltató) vagy az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

 

Kötelezettségmulasztás

 

A szálláshely-szolgáltatás kizárólag az erre vonatkozó bejelentés megtételét követően folytatható, illetve a szálláshelynek folyamatosan meg kell felelnie a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Hatóságunk a szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságként is eljár. Ennek keretében ellenőrzi a szálláshely jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő működését, jogsértés feltárása esetén jogkövetkezményeket állapíthat meg.

 

Határidő

 

Az ügyintézési határidő a bejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap.

 

Benyújtandó dokumentumok

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bejelentés - az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára - elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújtható be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  az „ASP-IPAR-002" számú nyomtatványon.

 

Magánszemélyek használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „SZÜB22" számú bejelentő nyomtatványt is, https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese.

 

Bejelentéshez csatolandó dokumentumok

 

A bejelentéshez mellékelni kell
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
d) a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
e) a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

 

Fizetési kötelezettség

 

A szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló eljárás nem jár illetékfizetési kötelezettséggel.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI számú törvény,

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) kormányrendelet,

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

 

Szálláshely megszűnésének bejelentése

 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

 

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre

 

Az ügyfél (szálláshely-szolgáltató) vagy az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

 

Mit kell tennie

 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

 

Határidő

 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

 

Benyújtandó dokumentumok

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnésének bejelentése - az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára - elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújtható be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  az „ASP-IPAR-003" számú nyomtatványon.

 

Magánszemélyek használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „BEJMSZ22" számú bejelentő nyomtatványt is, https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese.

 

Fizetési kötelezettség

 

A szálláshely-szolgáltatás hatósági nyilvántartásból történő törlésére irányuló eljárás nem jár illetékfizetési kötelezettséggel.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI számú törvény,

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) kormányrendelet,

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

 

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!