2020. december 02. | Melinda
Eger.hu

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység

Létrehozva: 2013. március 02.  |  Utoljára frissítve: 2019. május 20.

Tájékoztató a szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentéséről, módosításáról, megszüntetéséről


Vonatkozó jogszabályok:

 

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése:

 

A bejelentés abban az esetben szükséges, ha a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván végezni.
Szálláshely szolgáltatásnak minősül, az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely típusú szálláshelyen folytatható. A Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó követelményekről. Nem kell szálláshely-üzemeltetési bejelentést tenni lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet esetén.


Az ügyfél kérelmét az erre a célra rendszeresített „SZÜBÚ16" számú, új szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. A nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg az ügyfélnek 3 000 Ft közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell megfizetnie, melyet illetékbélyeg formájában kell lerónia. Az illetékbélyeget a nyomtatvány megfelelő helyére kell felragasztani.

 

Hatóságunk a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket.

 

 

 Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentett tartalmát érintő változás bejelentése:

 

A szálláshely-szolgáltató a korábbi bejelentésében szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni, az erre a célra rendszeresített „SZÜBV16" számú, szálláshely-üzemeltetési tevékenység tartalmát érintő változás bejelentése elnevezésű nyomtatványon.
A bejelentés az illetékről szóló 1990. évi XLIII. számú törvény alapján illetékmentes. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi.

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történik változás, azt ezen a nyomtatványon a továbbiakban nem lehet kezdeményezni. Az új szálláshely-szolgáltató köteles „SZÜBÚ16" számú, új szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése elnevezésű nyomtatványon kezdeményezni a nyilvántartásba vételt. A régi szálláshely-szolgáltató bejelentését „SZÜBM16" számú szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszűnésének bejelentése elnevezésű nyomtatványon tehet meg.

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszüntetése:

 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni, melyet „SZÜBM16" számú szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszűnésének bejelentése elnevezésű nyomtatványon tehet meg.
A bejelentés az illetékről szóló 1990. évi XLIII. számú törvény alapján illetékmentes. Hatóságunk a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

 

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Hatóságunk a szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságként is eljár. Ennek keretében ellenőrzi a szálláshely jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő működését, jogsértés feltárása esetén jogkövetkezményeket állapíthat meg. A szankció (bírság) összege a szálláshely típusához, a befogadóképességhez, továbbá a jogsértéshez igazodóan 50 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
A fentiekkel kapcsolatos kérdésével kérjük, keresse ügyintézőinket.

 

  

 

 

 

 

 

 < Vissza