2021. november 30. | András
Eger.hu

Kereskedelmi szálláshelyek

Létrehozva: 2013. március 02.  |  Utoljára frissítve: 2021. január 19.

Tájékoztató a szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentéséről, módosításáról, megszüntetéséről


Vonatkozó jogszabályok:

 

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárásért 2021. január 1. napjától nem kell illetéket fizetni.

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése:

 

A bejelentés abban az esetben szükséges, ha az ügyfél Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván végezni.


Szálláshely szolgáltatásnak minősül, az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, magánszálláshely, egyéb szálláshely típusú szálláshelyen folytatható. A Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó bejelentési és üzemeltetési követelményekről. Nem kell szálláshely-szolgáltatási bejelentést tenni lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet esetén.

 

Bejelentését a magánszemély ügyfél személyesen, postai (nyomtatványok elérhetősége: https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese ) vagy elektronikus úton teheti meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek bejelentésüket kizárólag elektronikus úton tehetik meg  ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ).

 

Hatóságunk a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket.

 

A szolgáltató vásárlók könyvének rendszeresítésére köteles, melyet a használatbevétel előtt a jegyző hitelesít.

 

 

 Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentett tartalmát érintő változás bejelentése:

 

A szálláshely-szolgáltató a korábbi bejelentésében szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni.


Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történik változás, az új szálláshely-szolgáltatónak be kell jelentenie a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését, a korábban nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatónak a tevékenység megszűnésére vonatkozó bejelentést kell tennie.

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszüntetése:

 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. Hatóságunk a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a hatósági nyilvántartásból és erről értesíti az ügyfelet.

 

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Hatóságunk a szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságként is eljár. Ennek keretében ellenőrzi a szálláshely jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő működését, jogsértés feltárása esetén jogkövetkezményeket állapíthat meg.

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdésével kérjük, keresse ügyintézőinket.

 

  

 

 

 

 

 

 < Vissza
ESBA