2020. április 08. | Dénes
Eger.hu

Nagyné Kovács Judit

Létrehozva: 2019. október 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. október 24.

Közzétételi egység: Támogatások


Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Irodája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 4. pontja, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. rendelet 4. §-a és 7. §-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben - alábbiakat teszi közzé:

1. Szerződés típusa: Adásvételi szerződés

2. Szerződő felek:

Eladó: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó István tér 2.)

Vevő: Nagyné Kovács Judit 

3. Szerződés tárgya:

Az egri belterületi 6467/A/2 helyrajzi számú, 73 m2 térmértékű, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „üzlet" megnevezésű, természetben a 3300 Eger, Kertész utca 2. szám alatt található ingatlan értékesítése.

4. Szerződés nettó értéke:

6.823.000,- Ft, azaz Hatmillió-nyolcszázhuszonháromezer forint

6. Szerződéskötés ideje: 2019. június 13.

6. Hivatkozási szám: 7135/2019.< Vissza