2021. október 28. | Simon
Eger.hu

A 2020. július 22-i ülés anyaga

Létrehozva: 2020. július 16.  |  Utoljára frissítve: 2020. július 22.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2020. július 22. 15:00 óra, Városháza I. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a reklámhordozók építményadóztatásáról szóló29/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet évközi hatályon kívül helyezéséről
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

Előterjesztés
2./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VPÜB,VGB,VSZCSB,VIB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Előterjesztés a 2020. évi hitel felvételről (VPÜB,VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
4./Tájékoztató a 2020. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VPÜB,VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Rendelettervezet
5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

7./Előterjesztés a vis maior pályázat mellékleteként benyújtandó közgyűlési határozat tartalmáról és a pályázat fedezetének biztosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Rendelettervezet
8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező Károlyváros szabályozási tervének módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a Bem tábornok u. 3. szám alatti, 3827/4 és 3827/5 hrsz-ú ingatlanok kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató

 

9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) és 713/2009.(XII.17.) közgyűlési határozatok módosításáról - egyedi kérelmek, hibajavítások és önkormányzati igények kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Dancsóné Nagy Éva és Kalán-Dancsó Annamária Külső meghívott
Dr. Borbély Zoltán és Borbély Zoltán Béla Külső meghívott
Vincze József Visz-Fuvar Kft. Külső meghívott

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételéről (VIB, VGB, VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató

 

11./Előterjesztés a Ney Ferenc Óvoda alapító okiratának módosítására (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Dr. Andráskó Dénes jegyző

Meghívott:
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető

 

Rendelettervezet

12./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelt módosításáról, valamint előterjesztés az Eger, belterületi 4974 helyrajzi számú ingatlan (Eszperantó sétány) egy részének közvetlen elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 az előterjesztő visszavonta!

Előterjesztés
13./Előterjesztés ingatlan használati jog adományázásáról a Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület, valamint az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Heves Megyei Közhasznú Egyesülete részére (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Radics Istvánné elnök
Bécsi Gyula elnök művészeti vezető

 

Rendelettervezet
14./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint előterjesztés az Eger belterület 10541/3 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes átadásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
15./Előterjesztés az Eger belterületi 10540/20, 10540/21, 10540/24 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására kiírt új pályázat elbírálásáról (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 az előterjesztő visszavonta!

16./Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

17./Előterjesztés az Agria-Humán Kh. Np. Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester


Meghívott:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Koltai Zsolt Gyula elnök, EVAT Zrt. Igazgatósága
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 az előterjesztő visszavonta!

 

18./Előterjesztés a 9006 helyrajzi számú, természetben Eger, Pozsonyi utcában található, földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Kerékgyártó László kérelmező

 az előterjesztő visszavonta!

19./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.
Képes Erzsébet könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft. könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft.

 

20./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Kft. 2019. évi működési célú támogatásának elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.
Képes Erzsébet könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft. könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft.

 

21./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

22./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

23./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a Felügyelő Bizottság Ügyrendjéről és a 2019. évi beszámolójáról, továbbá az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatának értékeléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kontra Anna könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

az előterjesztő visszavonta!

 

24./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 az előterjesztő visszavonta!

25./Előterjesztés az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Beresnyák Gyula ügyvezető, Eger Termál Kft. 

 

26./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. 2018. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról (VGB, VPÜB, VIB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester


Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 az előterjesztő visszavonta

27./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft. Külső meghívott

 

28./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. részére 2019. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, VIB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 

29./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. részére 2019. évben nyújtott KULTURMA működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 az előterjesztő visszavonta 

30./Előterjesztés a 2020. I-II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB; Kgy.)
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

Rendelettervezet
31./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 38/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, KGY)
Minczér Gábor alpolgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
32./Előterjesztés alapítványokkal és gazdasági társasággal kapcsolatos alapítói döntésekről (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 az előterjesztő visszavonta!

33./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 14468-2/2019. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 < Vissza
ESBA