2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2019. november 13-i ülés anyaga

Létrehozva: 2019. november 07.  |  Utoljára frissítve: 2019. november 12.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2019. november 13. 15:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2019. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

2./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2019. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

3./Előterjesztés az Eger, Szvorényi u. 50/A sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő vagyonkezelésbe adásáról (VSZCSB, VPÜB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

4./Előterjesztés a gyermekek átmeneti otthonát biztosító feladatellátási szerződés megkötéséről (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Zita Alpolgármester

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

Rendelettervezet
5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2019. (II.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
7./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

8./Tájékoztató a 2019. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Rendelettervezet
9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról l (VGB, VPÜB, KGY))
Dr. Kovács Luca jegyző

 

10./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 38/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés
12./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda-óvodavezető
Gay Krisztina ügyvezető, MÉDIA EGER Np. Kh. Kft.
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Florianska Jadwiga Egri Lengyel Önkormányzat elnöke
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató
Kiss Renáta EKMK intézményvezető
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

13./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2019. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Kis-Tóth Roland, vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

14./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2019. évi üzleti tervének módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt. Külső meghívott
Forgó János ügyvezető, Városgondozás Eger Kft. Külső meghívott

 

15./Előterjesztés az Y Vállalkozói Egyesület részére 2018. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Lepres Dávid elnök Y Vállalkozói Egyesület Y Vállalkozói Egyesület

 

Rendelettervezet
16./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint előterjesztés az Eger külterület 0738/57 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes átadásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
17./Előterjesztés az Eger, Vörösmarty u. 85. fsz. 5. szám alatti ingatlan nyílt versenyeztetési eljárás útján történő értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Sós Tamás elnök Külső meghívott

 

18./Előterjesztés az Eger belterületi 5917 hrsz.-ú, kivett árok megnevezésű ingatlan egy részére földhasználati jog alapításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás elnök Külső meghívott

 

19./Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (VPÜB,KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Zárt ülés

20./ Sürgősségi előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 15964-2/2019. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés visszautasításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

 < Vissza
ESBA