2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2019. június 19-i ülés anyaga

Létrehozva: 2019. június 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. június 19.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2019. június 19. 16:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2019. évi üzleti terveiről, az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolójáról, 2019. évi feladattervéről és Ügyrendjéről, valamint az EVAT Zrt. Igazgatóságának Ügyrendjéről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, EGER TERMÁL Kft./ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. 
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft
Gay Krisztina Külső meghívott
Forgó János ügyvezető, Városgondozás Eger Kft./Eger és Körzete Hulladékkezelő Np. Kft. 
  Kis-Tóth Roland, vezérigazgató, EVAT Zrt.
Sebestyén Péter ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

2./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2019. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:Kis-Tóth Roland, vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

3./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
Kis-Tóth Roland, vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

4./Előterjesztés a Bárány Uszoda eszközeinek beszerzéséhez nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft./ elnök, Egri Vízmű Sportclub 

  AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA

5./Előterjesztés a Bárány Uszoda eszközeinek térítésmentes átvételéről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester


Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft./ elnök, Egri Vízmű Sportclub 

  AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA

Rendelettervezet
6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról – Eger hulladékgazdálkodási rendeletével történő jogharmonizáció kapcsán (egy fordulóban tárgyalt) (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról ( VSZCSB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) rendelete módosításáról (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
9./Előterjesztés a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány és a Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére 2018. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VSZCSB, VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Mandák Attila Biosziget Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnök
Árvai Ferenc Főegyházmegyei Karitász Központ - igazgató

 

10./Előterjesztés a kulturális tárgyú közszolgáltatási szerződések 2018. évi elszámolásáról (VIB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

11./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosításáról (VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

12./Előterjesztés a 2018. sportcélú támogatások elszámolásáról (VIB, VPÜB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

13./Előterjesztés a 2019. évi fejlesztési hitel fedezetéül felajánlott ingatlan jelzálogról (VPÜB, VGB, Kgy)
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés az Önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VPÜB, VGB, VSZCSB, VIB, Kgy)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
15./Tájékoztató a 2019. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VPÜB, VGB, Kgy)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
16./Előterjesztés az Eger Kossuth Lajos út 18. szám alatti társasház, egri 6562/A/1 hrsz-ú albetétjének tőkeleszállítással történő kivonásáról az EVAT Zrt-ből, valamint az EVAT Zrt-n keresztül történő 45 M Ft összegű tőkeemelésről a Városgondozás Eger Kft-ben
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
  Kis-Tóth Roland, vezérigazgató, EVAT Zrt.

 AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA

17./Előterjesztés az Eger belterületi 10527/3 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jog alapításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” és a „Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése” című pályázatokon elnyert támogatások igénybevételéhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodásokról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató-helyettes, Heves Megyei Vízmű Zrt. Külső meghívott
Sasvári Szilárd vezérigazgató, Heves Megyei Vízmű Zrt. Külső meghívott

 

19./Előterjesztés az Északi Sporttelepen tervezett világítás és pályarekonstrukciós beruházásokra vonatkozó megállapodásról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Szabó Tamás ügyvezető, Eger Labdarúgó Sport Kft.
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola 

AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA

 

20./Előterjesztés az Eger belterületi 10540/20, 10540/21, 10540/24 hrsz.-ú ingatlanok iparfejlesztési célú hasznosítására kiírt pályázati felhívásról (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Habis László polgármester

 

21./Előterjesztés az Eger, Gárdonyi Géza u. 4. fszt. 1. szám alatti ingatlan elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

22./Előterjesztés az Eger, Legányi úton található 5756/3. szám alatti ingatlan egy részének elidegenítéséről (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

23./Előterjesztés az Eger belterületi 10505/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívásról (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

24./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. tulajdonában lévő, Déli Iparterületen található, 10540/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlásról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

25./Előterjesztés az Eger, Deák Ferenc út 19. sz. alatti ingatlan 50/4364 tulajdoni hányadának közvetlen elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

26./Előterjesztés a Kreatív Élet Alapítvány részére nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

27./Előterjesztés az egri 8392 helyrajzi számú ingatlan cca. 44 m2 területrészének megvásárlásáról (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

28./Előterjesztés az Eger, Tetemvár utcában található 1598/2 és a 1596 helyrajzi számú ingatlanok egy részének megvásárlásáról (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

29./Előterjesztés a 2019. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 < Vissza
ESBA