2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2019. december 11-i ülés anyaga

Létrehozva: 2019. december 05.  |  Utoljára frissítve: 2019. december 17.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2019. december 11. 15:00 óra, Városháza I. Tárgyaló

 


1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

2./Tájékoztató az Eger, Szvorényi u. 50/A sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő vagyonkezelésbe adásáról szóló vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosításáról (VPÜB)
Merczel Éva Polgármesteri Iroda megbízott vezetője

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

 2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) rendelete módosításáról (VSZCSB, VPÜB, KGY)

napirendről levéve!!

4./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött közszolgáltatási alapfeladatok ellátásáról szóló vállalkozási keretszerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt. Külső meghívott
Forgó János ügyvezető, Városgondozás Eger Kft. Külső meghívott

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (tárgyalja : VPÜB. KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 6./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Letölthető dokumentum előterjesztés

Letölthető dokumentum beszámoló

Letölthető dokumentum fedlap

Dr. Andráskó Dénes jegyző 


7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Állomás tér 2. szám alatti, 6761/17 helyrajziszámú ingatlanon található felvételi épület helyi védelem alá helyezése céljából (VKB, VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok 

8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Dobó tér 3. szám alatti, 4902 helyrajziszámú ingatlanon található egykori Egri Egyházmegyei Takarékpénztár épületének helyi védelem alá helyezése céljából (VKB, VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba Tanácsnok

 

 9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló 46/2015 (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról (VKB, VPÜB, KGY)

az előterjesztő visszavonta!

10./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint előterjesztés az Eger belterület 10525/5 hrsz.-ú ingatlan közvetlen elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
11./Előterjesztés az Y Vállalkozói Egyesület részére 2018. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Lepres Dávid elnök Y Vállalkozói Egyesület Y Vállalkozói Egyesület

 

12./Előterjesztés az Eger, Vörösmarty u. 85. fsz. 5. szám alatti ingatlan nyílt versenyeztetési eljárás útján történő értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

 

13./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapító okiratának módosítására, valamint a Bartakovics Béla Közösségi Ház működtetésére kötött üzemeltetési szerződés jóváhagyására (VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Andráskó Dénes jegyző

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK intézményvezető 


14./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására.

Mirkóczki Ádám polgármester

Letölthető dokumentum előterjesztés

Letölthető dokumentum fedlap 

 

Tájékoztató
16./Tájékoztató a 2019. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Tájékoztató a 2019. november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
18./Előterjesztés a 103/2019 (VIII.15.) számú VGB döntés módosításáról (VGB, VPÜB)
Sós Tamás tanácsnok

 

19./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egri 5046/2 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan egy részének értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Sós Tamás tanácsnok

 

20./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 25171/1, 25171/2, 25172/1 helyrajzi számú valamint a magántulajdonban lévő 25178 és 25183 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről (VGB, VPÜB)
Sós Tamás tanácsnok

 

21./Előterjesztés az egri 01064/59 és 01064/60 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról (VGB, VPÜB)
Sós Tamás tanácsnok

 

22./Előterjesztés a 2019. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB; Kgy.)
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

Zárt ülés


23./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 14054-3/2019. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés visszautasításáról (VPÜB, KGY)
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

24./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 27908-2/2019. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Andráskó Dénes jegyző 

25./ Sürgőssségi előterjesztés egyezségi kísérletről kártérítési ügyben

Dr. Andráskó Dénes jegyző< Vissza
ESBA