2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2018. szeptember 19-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. szeptember 13.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. szeptember 19. 16:00 óra, Városháza II.Tárgyaló

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződés 1. mellékletének módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland

 

2./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2018. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland

 

Rendelettervezet
3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról az egri 10955 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölt részének törzsvagyonból történő kivonása érdekében (VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező Maklári hóstya városrész szabályozási tervének módosításáról a 6465 és 6466 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés a 2017. évi helyi iparűzési adó 2 %-ának célirányos felhasználásáról, adózói jelölések nonprofit szervezetek, intézmények részére (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

6./Előterjesztés az egri 8462/6 helyrajzi számú ingatlan (Koszorú u.) értékesítéséről (VGB, VPÜB, VKB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

7./Előterjesztés társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
9./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, Kgy)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
10./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I. féléves gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, Kgy)
Habis László polgármester

 

11./Tájékoztató a 2018. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB, VPÜB, Kgy)
Habis László polgármester

 

12./Tájékoztató a 2018. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB, VPÜB, Kgy)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
13./Előterjesztés a 2018. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB;KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

14./Előterjesztés az Eger, Egedalja-dűlőben elhelyezkedő 0326/23, 0326/24, 0326/25, 0326/26 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Zárt ülés
15./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról (VGB, VPÜB, VSZCSB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kis-Tóth Roland

 < Vissza
ESBA