2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2018. október 17-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. október 11.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. október 17. 16:00 óra, Városháza II.Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról – egyes építési övezetek hibajavítása kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

Előterjesztés
2./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

3./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról és az ügyvezetői pályázat kiírásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland

 

4./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal és a Harlekin Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokról (VIB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

5./Előterjesztés a Ney Ferenc Óvoda átszervezéséről, a Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának átmeneti elhelyezéséről ( VSZCSB,VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Takács Györgyné Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvoda - tagóvodavezető
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető

 

6./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója

 

Rendelettervezet
7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról az egri 1755/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölt részének, valamint az egri 10291/7 hrsz-ú ingatlan országos közútként funkcionáló részének törzsvagyonból történő kivonása érdekében és előterjesztés Eger Megyei Jogú Város belterületén fekvő 10291/7 hrsz-ú ingatlan országos közútként funkcionáló része tulajdonjogának rendezéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Előterjesztés
8./Előterjesztés a Nagylaposon található egri 1255/18 hrsz-ú ingatlanon kutyaiskolaként működő területre vonatkozó használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

9./Előterjesztés az egri 75/2 hrsz-ú (Eger, Apátfalvi u.) ingatlan használati jogának közcélú adományozásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

10./Előterjesztés az egri 8462/6 helyrajzi számú ingatlan (Koszorú u.) értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Habis László polgármester

 

11./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VIB, Kgy.)
Habis László polgármester

1./Sürgősségi előterjesztés a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Dr. Kovács Luca


2./Sürgősségi előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzője által 15662-2/2018. iktatószámon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Dr. Kovács Luca

 

 < Vissza
ESBA