2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2018. november 21-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. november 15.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. november 21. 16:00 óra, Városháza II.Tárgyaló

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

2./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2018. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland

 

3./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő garázsok hasznosításáról (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

4./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó tér 7-9. szám alatti ingatlanra vonatkozóan (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kis-Tóth Roland Irodavezető

 

Rendelettervezet
5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról az egri 1978 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölt részének törzsvagyonból történő kivonása érdekében (VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés az Eger, Rozália utcában található 5801/10 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan megvásárlásáról (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

7./Előterjesztés a Kreatív Élet Alapítvány részére nyújtandó támogatásról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Várkonyi Zsanett kuratóriumi elnök, Kreatív Élet Alapítvány 

 

8./Előterjesztés a 2019. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokról (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívottak:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Kovács Géza EVSI igazgató
Marton Tímea megbízott igazgató Dobó István Vármúzeum megbízott igazgató
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda-óvodavezető
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Deutsch Attila Egri Német Önkormányzat elnöke 
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató
Kiss Renáta EKMK intézményvezető
Lugosi Dénes ügyvezető, Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető

 

Rendelettervezet
9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

10./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításról (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívottak:
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

11./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az újszülött gyermekes családok megajándékozásáról szóló 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester
Szucsik György tanácsnok

 

Előterjesztés
12./Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség Óvodai Pályaépítési Programjában való részvételről (VIB, VPÜB, VGB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívottak:
Kerékgyártó Tamás MLSZ Bozsik Intézményi program Eger ovi körzetének szervezője
Vojtekovszki Csaba igazgató, MLSZ Heves megyei Igazgatósága

 

13./Előterjesztés a gyermekek átmeneti otthonát biztosító feladatellátási szerződés megkötéséről ( VSZCSB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

14./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosításáról (VSZCSB, VPÜB,KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

15./Előterjesztés a déli iparterület kármentesítésének monitoringjáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
16./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

az előterjesztő visszavonta!!

 

Előterjesztés
17./Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó felhalmozási támogatásról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VIB, KGY)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
19./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi I-III negyedéves költségvetési gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, KGY)
Habis László polgármester

 

20./Tájékoztató a 2018. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB, VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
21./Előterjesztés a TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 számú projekt Rác templom felújítása című alprojekt meghatározott tervének átadásáról a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Sürgősségi Indítvány:

 

Előterjesztés az Evat Zrt Alapszabályának módosításáról

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

 

Zárt ülés
22./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum igazgatói munkakörének betöltéséről (VIB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba -nem jelent meg

a napirend elhalasztva a 2018. november 29-i rendkívüli ülésre

 < Vissza
ESBA