2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2018. június 20-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. június 14.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. június 20. 16:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Tájékoztató
1./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről ( VKB, VIB, VSZCSB, VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a településképi rendelettel történő összhang megteremtése, valamint a 10525/9 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt építési hely módosítása kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Szabó Csaba ügyvezető

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Külső meghívott
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

5./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2018. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

6./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2017. évben nyújtott KULTURMA támogatása címszámról biztosított működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető MÉDIA EGER Np. Kh. Kft.

 

7./Előterjesztés az egri Frank Tivadar utcában lévő 6464 és 6465 hrsz.-ú ingatlanok tőkeleszállítással történő kivonásáról az Eger Termál Kft-ből (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kötött szerződések módosításáról és a gyepmesteri feladatok ellátásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Bíró Mariann Állatokat Védjük Együtt Alapítvány kuratóriumi elnök Külső meghívott
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2018. évi központi támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozattételről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Rajkóné Borosi Krisztina KMKK Zrt. Közgazdasági vezető menedzser

 

10./Előterjesztés az egri 8403 hrsz-ú és 8412 hrsz-ú, természetben Eger, Attila utcában található, földhasználati joggal terhelt ingatlanok értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

11./Előterjesztés az egri 9003/1 hrsz-ú, természetben Eger, Pozsonyi u. 15. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 48/2018. (II.22.) közgyűlési határozat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

12./Előterjesztés az egri 5957 hrsz.-ú Merengő utcában található ingatlan területrészeinek megvásárlásáról (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

13./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság és a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosítására (VSZCSB, VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Tóth Helga Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság-Igazgató

 

14./Előterjesztés az Önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VPÜB, VGB, VSZCSB, VIB, KGY.)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
15./Tájékoztató a 2018. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB, VPÜB,KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
16./Előterjesztés az önkormányzat számlavezetése tárgyában (VPÜB, VGB, KGY.)
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés a 2018. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

18./Előterjesztés az Eger, Szent József forrás környezetének felújítási munkáiról (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Zárt ülés
19./Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozataláról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról tett javaslatról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

1. Sürgősségi előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére a 2017. évi adventi vásár lebonyolításához nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról

Habis László polgármester< Vissza
ESBA