2020. október 20. | Vendel
Eger.hu

A 2018. február 14-i ülés anyaga

Létrehozva: 2018. február 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2018. február 14. 16:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.-2021. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (valamennyi bizottság, KGY, ÖÉF)
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
3./Tájékoztató a 2017. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező Délkeleti külterület városrész Szabályozási Tervének módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására az Eger, Kistályai út 22909, 22913, 22914 és 22915 helyrajzi számú ingatlanok intézményi területté való átsorolása kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Szabó Ottó ügyvezető Quick Autó Kft. Külső meghívott
Szabó Tibor ügyvezető Quick Autó Kft. Külső meghívott
S. Vasi Ildikó településtervező Külső meghívott
Türk Antal tervező Külső meghívott

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – Egyedi kérelmekre indított módosítások és hibajavítások a város több részterületére vonatkozóan (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Dr. Offenbacher Géza
Tajti Ákos Külső meghívott
Mező László és felesége Külső meghívott
Szentpéteri Éva Külső meghívott
Dr. Novák Rudolf Külső meghívott
Szajkó József Külső meghívott
Korózs Nikolett Külső meghívott
Szepesi Zoltán Külső meghívott

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről és követelményeiről (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Előterjesztés
7./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozóan (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés az az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. részére 2017. évben, a Parkolóház üzemeltetéséhez nyújtott, működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. részére 2017. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft

 

10./Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. részére 2017. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft

 

11./Előterjesztés az Agria Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. részére 2016. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

 

Rendelettervezet
12./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a 0632 hrsz-ú ingatlan (Kistályai út) értékesítéséről és ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Előterjesztés
13./Előterjesztés az Íj utcában található ingatlanok nyílt versenyeztetés útján történő értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

14./Előterjesztés az egri 5042/A/4 hrsz-ú ingatlan 27,6 m2 térmértékű ingatlanrészére vonatkozó használati jognak közcélú adományként történő további biztosításáról a Cukorbetegek Egri Egyesülete részére (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés az Eger, Fertő-dűlőben elhelyezkedő 26814 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

16./Előterjesztés a Szala városrészben tervezett útrekonstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanrészek vásárlásáról (TOP) (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 < Vissza