2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

A 2015. április 22-i ülés anyaga

Létrehozva: 2015. április 16.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. április 22. 15.00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az EVAT Zrt. és Cégcsoport 2015. évi üzleti tervéről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató Evat Zrt
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kft
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.

 

2./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető

 

3./Előterjesztés az Agria Film Kft. 2015. évi üzleti tervéről (VGB, VPÜB, VIB, KGY)
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

 

4./Előterjesztés önkormányzati tulajdonban levő nem lakás célú helyiségek és a BÁV Zrt. tulajdonában levő üzlethelyiség cseréjére (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Várkonyi György Olivér EVAT Zrt. vezérigazgató

 

Rendelettervezet
5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 34/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a klímaügyi és energetikai fejlesztési megbízási szerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető EV. Kft. ügyvezető
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Varga Imre (Városgondozás Eger Kft. Klíma és Energetikai Iroda vezetője) irodavezető, Városgondozás Eger Kft

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 0287/9 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában (VKB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására Egyedi kezdeményezésekre indított módosítások a város több részterületére vonatkozóan (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező 1145 Budapest, Jávor u. 18.

 

8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására (VKB, VPÜB, VGB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

9./Előterjesztés Eger Megyei Jogú város Önkormányzata 2014.évi önkormányzati költségvetési beszámolójáról, továbbá az Önkormányzat rendelet-tervezete a 2014.évi zárszámadásról, a központi támogatások elszámolásáról (valamennyi bizottság, -kivéve Értéktár B.-Kgy)
Habis László polgármester

Meghívott:
Schmidtné Vitai Bernadett ÖÉF képviselője

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015-2020. közötti gazdasági programjáról (valamennyi bizottság, - kivéve Értéktár B.- Kgy)
Habis László polgármester

 

11./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.évi maradványának jóváhagyásáról (valamennyi bizottság, - kivéve Értéktár B .- Kgy)
Habis László polgármester

 

Tájékoztató
12./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

13./Tájékoztató a 2015.I-III.havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
14./Előterjesztés a 38/2015. (II.26.) közgyűlési határozat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

15./Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
16./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZCSB, VPÜB, KGY)
Szucsik György tanácsnok

 

Előterjesztés
17./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására (VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 < Vissza
ESBA