2021. október 17. | Hedvig
Eger.hu

A 2021. augusztus 31-i ülés anyaga

Létrehozva: 2021. augusztus 26.  |  Utoljára frissítve: 2021. szeptember 10.

Városgazdálkodási Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2021. augusztus 31. 8:15, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, előterjesztés Eger belterületén lévő jogcím nélkül használt ingatlanok telekhatár-rendezéséről, valamint előterjesztés az Eger, Farkasvölgy u. 2.sz. alatti ingatlan versenyeztetés útján történő elidegenítéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
2./Előterjesztés nem lakás célú helyiség nyilvános versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (VGB)
Sós Tamás

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

3./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Előterjesztés A Kertész utcai Parkolóház EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

5./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház 2021. évi költségvetéséből történő elvonásra (VSZUKB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

 

6./Előterjesztés az Eger zártkert 21841/2/C helyrajzi számú, „önálló pince" megnevezésű ingatlan elővásárlási jogáról való lemondásról (VGB)

 

7./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére 2020. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Juhász Géza ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. t

 

8./Előterjesztés az Eger belterület 2164 hrsz-ú és 2166 hrsz-ú ingatlanok egy részének térítésmentes átadásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületében, természetben az Eger, Dobó István tér 2. szám alatt elhelyezkedő 110 m2 területű üzlethelyiség zárt borítékos rendszerű, nyilvános versenyeztetés útján történő bérbeadásáról (VGB, VPÜB)
Sós Tamás tanácsnok

 

10./Előterjesztés az Eger külterület 0656/3 hrsz.-ú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlan egy részének telekkiegészítésként történő elidegenítéséről (VGB, VPÜB)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Lóczi Melinda ügyvezető, GL-Autocar Kft.
Nagy Attila kérelmező kérelmező

 

11./Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor közterületről nyíló pince-partfalomlás vis maior pályázat
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az Egri Városi Közszolgáltatások Intézménye Szervezeti és működési Szabályzatának módosításáról
Földvári Győző tanácsnok

 

Zárt ülés
Személyi ügy
13./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 < Vissza
ESBA