2021. október 27. | Szabina
Eger.hu

A 2020. szeptember 22-i ülés anyaga

Létrehozva: 2020. szeptember 17.  |  Utoljára frissítve: 2020. szeptember 23.

Városgazdálkodási Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2020. szeptember 22. 8:15 óra, Városháza I. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, és előterjesztés ingatlancseréről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 2018. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról, valamint a 2018. évi díj megállapításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 

4./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VGB, VPÜB, VIB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

5./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2019. II. félévre, valamint 2020 I. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról.
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bíró Mariann kuratóriumi elnök Külső meghívott

 

6./Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok igényléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

7./Előterjesztés az Emberfia Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Petőné Pászti Margit Judit elnök, Emberfia Alapítvány
Zelenszki Andrea vezető, Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

8./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2020. évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról (VSZCSB, VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés a Katona téri Parkolóház vevőkijelölési jogáról (VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

10./Előterjesztés az Egri Polgári Lövész Egylet lőtér fejlesztéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Takács Tibor elnök, Egri Polgári Lövész Egylet

 

11./Előterjesztés az Eger, Széchenyi István u. 4. szám alatti 4916/A/1 és a 4916/A/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés parkolóhelyek ideiglenes és kizárólagos használatba adására a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet részére a Knézich Károly utcában (VGB, Kgy)
Oroján Sándor képviselő

 

13./Előterjesztés a közterületek tisztaságának javítása érdekében, a Városgondozás Nonprofit Kft. feladatellátásának támogatására (VGB, KGY)
Oroján Sándor képviselő

 

14./Előterjesztés a koronavírus elleni védekezés célját szolgáló önkormányzati adományszámla létrehozására (VGB, VPÜB, KGY)
Oroján Sándor képviselő

 

15./Előterjesztés fejlesztési célok megvalósítása érdekében megindított versenyeztetési eljárás eredményéről (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB,VPÜB,VIB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
17./Tájékoztató a 2020. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Tájékoztató a 2020. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
19./Előterjesztés nem lakás célú helyiségek nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (VGB)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

Zárt ülés
20./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról (VGB, VPÜB, VSZCSB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 < Vissza
ESBA