2021. október 17. | Hedvig
Eger.hu

A 2020. július 22-i ülés anyaga

Létrehozva: 2020. július 16.  |  Utoljára frissítve: 2020. július 22.

Városgazdálkodási Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2020. július 22. 9:00 óra, Városháza I. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a reklámhordozók építményadóztatásáról szóló29/2017. XII.01.) önkormányzati rendelet évközi hatályon kívül helyezéséről
Dr. Andráskó Dénes jegyző

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint előterjesztés az Eger belterület 10541/3 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes átadásáról (VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelt módosításáról, valamint előterjesztés az Eger, belterületi 4974 helyrajzi számú ingatlan (Eszperantó sétány) egy részének közvetlen elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

az előterjesztő visszavonta

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

5./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a Felügyelő Bizottság Ügyrendjéről és a 2019. évi beszámolójáról, továbbá az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatának értékeléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kontra Anna könyvelő Akantusz Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 az előterjesztő visszavonta!

6./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

sz alőterjesztő visszavonta

 

7./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.
Képes Erzsébet könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft. könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft.

 

8./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Kft. 2019. évi működési célú támogatásának elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.
Képes Erzsébet könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft. könyvelő, STEEL-VENT Eger Kft.

 

9./Előterjesztés az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Beresnyák Gyula ügyvezető, Eger Termál Kft. 

 

10./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. 2018. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról (VGB, VPÜB, VIB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft. 

 az előterjesztő visszavonta 

11./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. részére 2019. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft. 

 

12./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. részére 2019. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, VIB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 

13./Előterjesztés a MÉDIA EGER Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. részére 2019. évben nyújtott KULTURMA működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 az előterjesztő visszavonta

14./Előterjesztés az Agria-Humán Kh. Np. Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Koltai Zsolt Gyula elnök, EVAT Zrt. Igazgatósága
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 az előterjesztő visszavonta

15./Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

16./5Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés a vis maior pályázat mellékleteként benyújtandó közgyűlési határozat tartalmáról és a pályázat fedezetének biztosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés ingatlan használati jog adományázásáról a Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület, valamint az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Heves Megyei Közhasznú Egyesülete részére (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Radics Istvánné elnök
Bécsi Gyula elnök művészeti vezető

 

19./Előterjesztés az Eger belterületi 10540/20, 10540/21, 10540/24 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására kiírt új pályázat elbírálásáról (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/2021. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről (VSZCSB, VGB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda-óvodavezető
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Pós Judit Ney Ferenc Óvoda- óvodavezető

 

21./Előterjesztés a Senator-ház ügyében, a polgármester által a közgyűlés nevében egyeztetés nélkül hozott 176/2020. (VI.17.) számú határozat módosítására
Oroján Sándor képviselő

 

22./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VPÜB,VGB,VSZCSB,VIB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
23./Tájékoztató a 2020. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VPÜB,VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
24./Előterjesztés a 2020. évi hitel felvételről (VPÜB,VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

25./Előterjesztés a Bartakovics Béla Közösségi Ház bérleti szerződésének felbontásáról
Komlósi Csaba tanácsnok

 

26./Előterjesztés a Városgazdálkodási Bizottság által hozott 103/2019 (VIII.15.) számú döntés visszavonásáról (VGB)
Sós Tamás tanácsnok

 

27./Előterjesztés a 9006 helyrajzi számú, természetben Eger, Pozsonyi utcában található, földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Kerékgyártó László kérelmező

 

28./Előterjesztés nem lakás célú helyiségek nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (VGB)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

29./Előterjesztés Eger, Dobó tér 3. fsz. 2. szám alatti helyiség esztétikai értékét növelő felújításra vonatkozó kérelem elbírálásáról (VGB, VKB)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

30./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

31./Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételéről (VIB, VGB, VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató

 

Tájékoztató
32./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2019. év IV. negyedévében történő végrehajtásáról (VGB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

33./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2020. év I. negyedévében történő végrehajtásáról (VGB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 < Vissza
ESBA