2021. november 27. | Virgil
Eger.hu

Törvények

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2021. június 16.

Hatályos törvények és jogszabályok:


2021. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények

 

 

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 01. 01. - 2021. 06. 09.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 06. 10. - 

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2021. 01. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2021. 01. 01. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2021. 01. 01. -

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról - 2021. 01. 01. - 2021. 01. 31.

 

 

 

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

 

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (kivonatos közlés) - A termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel adózása

 

 

 

 

2020. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények

 

 

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 01. - 2020. 01. 01.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 02. 02. - 2020. 06. 17.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 06. 18. - 2020. 07. 14.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 07. 15. - 2020. 08. 12.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 08. 13. - 2020. 12. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 01. 01. -

 

 

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020. 06. 18. - 2020. 07. 14.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020 07. 15. - 2020. 12. 31.

 

 

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2020. 06. 18. -

 

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtásokról - 2020. 06. 18. -

 

 

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2020. 01. 01. -

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2020. 01. 01. -

 

2016. éci CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról - 2020. 01. 01. - 

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2020. 01. 01. - 

 

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2020. 01. 01. -

 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - 2020. 01. 01. -

 

 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17. 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2020. 06. 18. -

 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 2020. 01. 01. - 

 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról - 2020. 01. 01. -

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2020. 01. 01. -

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről - 2020. 01. 01. -

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról - 2020. 01. 01. -

 

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2020. 01. 01. -

 

2000. évi C. törvény a számvitelről - 2020. 01. 01. -

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról - 2020. 01. 01. -

 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról - 2020. 01. 01. -

 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a brósági cégeljárásról és a végelszámolásról - 2020. 01. 01. -l

 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról - 2020. 01. 01. -

 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról - 2020. 01. 01. -

 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól - 2020. 01. 01. -

 

35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról - 2020. 01. 01. -

 

26/2017. (XII.27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2020. 01. 01. - 2020. 08. 30.

26/2017. (XII.27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2020. 08. 31. -

 

 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról - 2020. 01. 01. - 

 

2011. évi XCXIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról - 2020. 01. 01. -

 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról - 2020. 01. 01. -

 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2020. 01. 01. -

 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 2020. 01. 01. -

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - 2020. 01. 01. -

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról - 2020. 01. 01 -

 

 

 

 

2019. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények

 

 

 

 

 

 

 

2018. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények

 

 

2017. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények

 

 

2016. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények

 

 

 

2015. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 

2014. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 

 

2013. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 

2012. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 

2011. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 

2010. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 

2009. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények és rendeletek

 < Vissza
ESBA