2020. március 30. | Zalán
Eger.hu

Telekadó

Létrehozva: 2014. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Ügyleírás


Telekadó - ügyleírás (pdf)

 

Ügyleírás

A telekadóra vonatkozó rendelkezéseket 2015. január 1. napjától hatályon kívül helyezte Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése. Magánszemély tulajdonost 2013. december 31. napjáig, nem magánszemély tulajdonost 2014. december 31. napjáig terheli adófizetési kötelezettség a tulajdonában lévő beépítetlen telek után. Ennek értelmében 2014. január 1. napjától a magánszemély tulajdonost adómentesség illeti meg a tulajdonában lévő beépítetlen telek után. 2015. január 1. napjától pedig Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kivezette a telekadó fizetési kötelezettségeket a helyi adók közül. Az adóztatás az elévülési időn belül fennáll (az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, kellett volna tenni, illetve bevallás hiányában az adót meg kellett volna fizetni). Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe, mértékét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete szabályozza.

 

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2014. (VIII. 29.) rendelete az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

Az adó kivetéses jellege miatt az ügy adatbejelentésre (2018. január 1-jétől) indul, az adatbejelentés benyújtható papír alapon levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton, valamint elektronikus formában, ePapíron, Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

Telekadó adatbejelentő űrlapok elérhetősége:

http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi- nyomtatvanyok/telekado

 

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adatbejelentés az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adatbejelentés kapcsán döntés, határozat készül. Az adóhatóság a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00,
Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 36 523-700

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

 

 

 < Vissza